Altron Business Breakfast – šlapeme po dvou cestách ve světě IT

Dne 15. září 2015 se uskutečnil první z řady seminářů k aktuálním tématům ze světa IT s názvem Altron Business Breakfast. Zakládá tak novou tradici krátkých setkání s partnery a zákazníky společnosti. Na prvním semináři se Altron společně s partnerem Veeam zabýval problematikou spojení flexibilního a zároveň bezpečného IT díky efektivní virtualizaci, integraci firemní on-premise infrastruktury s cloudovými službami a důkladnému a efektivnímu zálohování dat.

Jak firemní, tak koncoví uživatelé vytváří tlak na dodavatele se zdánlivě neslučitelnými požadavky na moderní IT. Tedy, aby bylo flexibilní a zároveň bezpečné. Jak připomněl jeden ze zákazníků Altronu, slučovat slova flexibilní, bezpečné a IT do jedné fráze je přinejmenším odvážné. „Přesto jsme přesvědčeni o tom, že lze zákazníkovi navrhnout řešení přizpůsobitelné jeho aktuálním potřebám, aniž by jakkoliv ohrozil svá data nebo kontinuitu svého podnikání,“ ujišťuje Jan Haken ze společnosti Altron.

V současné době, kdy jsou na trhu dostupné stovky až tisíce cloudových řešení, softwarů a aplikací, již lidská kapacita nedostačuje k tomu, aby se v nich přehledně orientovala. Zároveň se podle Petra Koubka setkáváme s fenoménem průniku osobní a podnikové sféry IT, který situaci ještě více znepřehledňuje. Běžně k pracovním účelům využíváme aplikace a nástroje, jež jsme pořídili pro své osobní potřeby. Například se může jednat o cloudové úložiště, kam zálohujeme jak pracovní data, tak osobní dokumenty.

Přesto lze tyto dva světy IT oddělit jednoznačnou hranicí. Na straně podnikového IT hraje důležitou roli hardware infrastruktury IT, logika realizace, na straně uživatelské pak front endy aplikací. I když z tábora internetových startupistů zaznívá mnohem častěji, že linie podnikového IT je na ústupu, Petr Koubský připomíná významnou mezeru v logice těchto tvrzení, že právě IT infrastruktura je to, co umožňuje funkčnost jejich aplikací a distribuci dat mezi aplikací a koncovými uživateli.

Hranice sama pak poskytuje jistý byznysový potenciál firmám, jejichž zaměřením je například virtualizace IT nebo integrace všech koncových služeb, které jsme si v krátkosti představili výše. Tyto služby jsou postavené na různých platformách, využívají různé databáze, různé protokoly pro komunikaci, atp. Prostředí, ve kterém se pohybujeme, je velice heterogenní a není jednoduché se v něm zorientovat. Integrace jednotlivých aplikací třetích stran do podnikových systémů tak je velice obtížná. Zde může dojít k chybě, která nás většinou stojí cenná data, jejichž ztráta znamená pro podnik mnohdy významný problém.

Ondřej Vlach ze společnosti Veeam pak doplnil seminář výzkumem, podle kterého jsou firmy značně nedůsledné v dodržování doporučení a vlastních politik pro prevenci ztráty dat. Při instalaci nových nebo upgradu stávajících aplikací dostatečně netestují funkčnost záloh. Například pravidelné preventivní čtvrtletní testování zálohování dat provádí pouze 6 % společností, přičemž v celých 16 % případů dojde v rámci testu k selhání zálohy nebo její obnovy. Taková míra pochybení je zarážející už jen z toho důvodu, že požadavky společností jasně stanovují 100% míru testování zálohování při poměru selhání 0 %. Obnova by podle nich měla proběhnout během 15 minut.

S takovými rozpory mezi požadavky a výslednou praxí firem se však nesetkáváme poprvé. Proto Veeam disponuje komplexním portfoliem produktů pro integraci široké škály platforem a zálohování, obnovu a její vysokou dostupnost. Ve spolupráci s Altron pak navrhuje řešení, která zákazníkům zajistí funkčnost veškerých aplikací napříč všemi platformami a efektivní a spolehlivé zálohování dat.