IT SPY

Startuje 11. ročník prestižní soutěže IT SPY, která hledá nejlepší IT diplomové projekty z českých a slovenských univerzit

Už pojedenácté budou dvě desítky ambasadorů hledat ty nejlepší diplomové práce v elitní soutěži IT SPY. Soutěž, kterou organizují české a slovenské univerzity a společnost Profinit, se zaměřuje na projekty studentů IT fakult z České republiky a Slovenska. Finalisté soutěže získají kromě prestižního titulu také možnost svůj projekt prezentovat široké i odborné veřejnosti a dále ho rozvíjet, na absolutního vítěze čeká odměna 1 000 eur. Nad letošním ročníkem IT SPY drží odbornou záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Cílem soutěže IT SPY je představit ty nejzajímavější a nejlépe zpracované diplomové projekty jak laické a odborné veřejnosti, tak i firmám a investorům. Mnoho prací totiž skrývá potenciál praktického využití, ale často končí po obhajobě v šuplíku, protože studentům chybí motivace projekt posunout dál. To se snaží soutěž postupně měnit a úspěch se ukazuje už v rámci několika posledních ročníků. „Těší mě, že neustále roste nejen úroveň samotných prací, ale zlepšuje se i sebevědomí a prezentace studentů před porotou, což je pro úspěch jejich projektů klíčové,“ doplňuje profesorka Mária Bieliková, předsedkyně poroty soutěže IT SPY.

Firmy se učí navazovat užší spolupráci se studenty už během studia a jejich diplomové projekty pak díky tomu pomáhají realizovat v praxi. Právě propojení teorie s praxí a možnost ukázat nápady s potenciálem celému světu je podle Bohumíra Zoubka ze společnosti Profinit jedním z hlavních přínosů celé soutěže IT SPY. „Mnozí autoři prací z minulých ročníků dnes zastávají významné odborné pozice jak ve firemní sféře, tak i na akademické půdě, kde se věnují vědecké práci, popřípadě zakládají vlastní startupy,“ doplňuje Zoubek. „Pro nás jde o potvrzení toho, že propojení akademické a soukromé sféry je třeba dále rozvíjet, protože je velmi přínosné pro všechny zúčastněné.“

V loňském roce se soutěže účastnilo 1600 prací, absolutním vítězem se stal Jan Bayer z ČVUT s projektem, který pomocí kráčejícího robota řeší průzkum neznámého prostředí při záchranných misích během přírodních katastrof, při průmyslových neštěstích, důlních závalech nebo hledání osob v jeskynních systémech. Práce zaujala jak svým celospolečenským přínosem, tak i možností okamžitého nasazení řešení v praxi.

Finalisté budou své projekty prezentovat před odbornou porotou složenou ze zástupců akademiků i soukromé sféry. Vítěz soutěže získá finanční odměnu 1 000 eur, která může posloužit k dalšímu rozvoji jeho diplomového projektu. Všechny finálové práce pak budou prezentovány v Galerii nejlepších a bude s nimi seznámena laická i odborná veřejnost. Kromě ocenění tří nejlepších bude udělena také Cena odborných novinářů a Cena veřejnosti.

JAN_BAYER_LONSKY_vitez_IT_SPY_s_testovacim_robotem_SM

Autonomní robot záchranář se stal podle českých a slovenských akademiků nejlepší IT diplomkou roku

  • První tři místa obsadily univerzity z Prahy, Bratislavy a Brna
  • Vítězná práce Jana Bayera bodovala především celospolečenským přínosem a možností okamžitého využití v praxi
  • Kvalita a konkurenceschopnost prací roste, stále více z nich dostává příležitost k prezentaci na zahraničních vědeckých konferencích

Schopnost pohybovat se autonomně v neznámém stísněném prostředí a vytvořit jeho podrobnou mapu. To je role šestinohého robota záchranáře, jehož „mozek“ navrhl a otestoval diplomant Jan Bayer z pražské Fakulty elektrotechnické ČVUT. Za precizně zpracovaný diplomový projekt s velkým celospolečenským potenciálem si odnesl 1. místo v prestižní soutěži IT SPY, která každý rok vyhlašuje nejlepší IT diplomky z českých a slovenských univerzit. Druhé místo míří na Slovensko za Michalem Huckom z Fakulty informatiky a informačních technologií bratislavské STU, jehož algoritmus pomáhá internetovým vývojářům v reálném čase identifikovat ztracené a zmatené webové uživatele. Třetí nejlepší prací je projekt Dušana Drevického z Fakulty informačních technologií VUT v Brně, zaměřující se na nejistotu v modelech strojového učení. Pomáhá počítači označit rentgenové snímky, u kterých si počítač není jistý, zda je vyhodnotil správně. 17 akademiků z českých a slovenských IT fakult letos vybíralo ze skoro 1600 diplomek.

Vítězný projekt Jana Bayera z pražské ČVUT své první místo získal takřka jednomyslně. Kromě prvního místa si zároveň odnesl také cenu společnosti Valeo, která je hlavním partnerem soutěže. Diplomka řeší zásadní problém, kterým je průzkum neznámého prostředí při záchranných misích během přírodních katastrof, při průmyslových neštěstích, důlních závalech nebo hledání osob v jeskynních systémech. Bayerem navržený program, který robota řídí, dokáže díky získaným informacím sám navrhnout cestu, aby dokázal vytyčené území co nejlépe zmapovat a určit průchodnost terénem. To může pomoci záchranářům v rozhodování, zda je oblast bezpečná pro vstup.

„Systém byl vyvíjen pro šestinohý kráčející robot, který byl nasazen v různých scénářích ve vnitřním i venkovním prostředí. Zároveň se podařilo navržené řešení nasadit v rámci americké elitní DARPA Subterranean Challenge na kolovém i pásovém robotu s různou senzorickou výbavou, který slouží k testování řešení laboratoří NASA GPL, MIT nebo CMU. Výsledky jsem pochopitelně zahrnul do diplomové práce,“ zmiňuje Jan Bayer. „Systém nyní budeme nasazovat například ve scénáři průzkumu městského podzemí v rámci simulované záchranné mise.“

„Práce nás zaujala především tím, že student prezentoval komplexní řešení, které dokázalo obstát v testu využívaném i vývojovými odděleními americké civilní obrany nebo armádou. Celospolečenský přínos a profesionalitu takového řešení uznali také kolegové z poroty,“ uvádí profesorka Mária Bieliková z FIIT STU v Bratislavě, letošní akademická garantka soutěže.

Na druhém místě se umístil Michal Hucko z bratislavské STU. Jeho algoritmus, který je možné využít při personalizování webových stránek a aplikací, může zásadním způsobem zlepšit ergonomii a user experience projektů. Z uživatelského chování je schopen v reálném čase vyhodnotit moment, kdy se uživatel na stránce nebo v aplikaci pravděpodobně ztratil, a dát podnět k vyvolání návazné akce – například nabídnout okno s nápovědou nebo propojit uživatele s online podporou. Vývojářům zároveň poskytne zpětnou vazbu a identifikuje kritická místa v navigaci.

„Hledal jsem řešení, které by se vyrovnalo eye-tracking technologii. Ta je poměrně přesná, nicméně velice drahá a vyžaduje speciální komponenty, které znemožňují kontrolu v rámci běžného styku s uživatelem, jejich cena je navíc velice vysoká. Náš přístup je v podstatě podobný jako při biometrické autentizaci a pouhým sledováním pohybu kurzoru dosáhneme stejně přesných výsledků jako nákladný eye-tracking,“ vysvětluje Michal Hucko. „Řešení je již připravené pro komerční nasazení a má za sebou první ostré využití.“

„S ohledem na vyspělost české i slovenské e-commerce považuji řešený problém za velice zajímavý nápad, pro který zde existuje mezi vývojáři reálná poptávka. Může pomoci efektivně řešit problémy například při digitálním onboardingu u bank a dalších služeb. Autor práce má zároveň jasnou vizi, jak se svým projektem dále nakládat, a už nyní má řešení integrováno do funkčního produktu,“ uvádí Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je odborným garantem a spoluorganizátorem soutěže za korporátní sféru.

Třetí místo putuje za Dušanem Drevickým z brněnského VUT. Jeho diplomová práce reaguje na rostoucí roli neuronových sítí a mechanismů strojového učení. Ty se často musí samy rozhodnout a přijmout závěry, se kterými dále pracují, přičemž někdy mohou svůj chybný výrok mylně označit za správný. Drevický proto vytvořil a otestoval algoritmus, který při zkoumání rentgenových snímků zubů dokáže sám určit, nakolik si je jistý se svými závěry. Výrazným způsobem tak zrychluje plánování zákroků a eliminuje případné riziko chyby, vyplývající z počítačové analýzy snímků.

„Většímu rozšíření modelů strojového učení v medicíně dnes stále brání nedostatek informací o tom, zda jsou závěry, které algoritmus přijme, správné. Omyly v medicíně jsou drahé a závažné, v mnohých případech však modely strojového učení začínají být nepostradatelné – bývají lepší a přesnější než lékaři. Těm zároveň šetří práci a dovolují více se soustředit na úkony, které vyžadují expertní rozhodnutí,“ vysvětluje Dušan Drevický. „Moje práce tento problém řeší a jak bylo prokázané, výrazně zvyšuje efektivitu lékaře a jeho jistotu při využívání umělé inteligence v jeho medicinské praxi. U zubařů, kterých je nedostatek, to má v tomto ohledu smysl.“

„Role automatického učení a počítačové asistence roste s každým rokem. Čím dál tím víc je jasné, že spolu s učicími mechanismy musí vznikat i mechanismy korekční. Práce si vzala za úkol implementovat je v prostředí, kde není prostor pro chyby – tedy v medicíně –, a přinesla velice přesvědčivé výsledky,“ zakončuje Bieliková.

Cenu veřejnosti si letos odnesl Matúš Mrázik z Fakulty řízení a informatiky Žilinské univerzity s programem, který při učení ze série podkladů sám dokáže vyřadit ty, které se zdají být chybné. Do svých učicích mechanismů tak nezanese chyby vyplývající ze špatně předložených vzorů.

Akademici se shodují, že kvalita studentů IT fakult nijak nezaostává za světem. Jejich projekty si všímají nejdůležitějších světových trendů a většina z nich má šanci prorazit ve světové konkurenci.
„V letošním roce jsme posuzovali rekordní počet prací pracujících nebo využívajících metody umělé inteligence, tedy jednoho ze zásadních prvků budoucího technologického rozvoje. Potěšující je i rostoucí mezinárodní odezva na diplomové projekty studentů – například formou možnosti prezentovat je na zahraničních vědeckých konferencích,“ zakončuje Bieliková.

Podobně to vidí také Leoš Dvořák, generální ředitel vývojového centra společnosti Valeo. Podle něj mají současní čeští a slovenští diplomanti šanci spolupracovat na projektech, které změní tvář celé řady odvětví – například pro Česko i Slovensko důležitého automotive průmyslu.
„Z pozice světového leadera v automobilovém vývoji můžeme konstatovat, že česká a slovenská stopa ve vývoji například autonomních vozidel je již dnes velice hluboká. Ostatně právě vítězná práce, která představila algoritmus autonomně ovládaného robota v neznámém prostředí, je důkazem, jak vyspělí v této oblasti diplomanti jsou.“

Že je spolupráce firem a diplomantů vysoce žádoucí, si myslí i Tomáš Krátký ze společnosti Profinit. Ta každoročně soutěž IT SPY spoluorganizuje a s univerzitami úzce spolupracuje.
„V Profinitu jsme si například vytvořili vlastní systém interního vzdělávání, který je určený pro nové kolegy a nenásilně navazuje na vysokou školu. Dokážeme tak skvěle pokračovat v dobré práci, kterou započaly české a slovenské univerzity, a maximálně tak zhodnotit schopnosti bývalých studentů. I díky tomu se celá řada kvalitních diplomových projektů dostane do světa.“

Soutěže IT SPY se v letošním roce konala již po desáté. Účastní se jí 1579 absolventů z akademického roku 2018/19 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz kromě akademického uznání získal také 1000 eur na další rozvoj projektu.

Na všechny projekty se můžete podívat na webu http://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/.

 

Celkové výsledky soutěže:

Absolutní vítěz

Jan Bayer, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Vítězná práce se zaobírá mapování neznámého nebo změněného terénu je zásadní při záchranných misích během přírodních katastrof nebo při důlních závalech. Slouží nejen ke zmapování dané lokality, ale také k určení její průchodnosti nebo zjištění bezpečnosti pro vstup záchranářů. K tomu pomáhá nově vyvinutý systém nasazený do robota. Ten díky získaným informacím dokáže sám navrhnout další trasu, aby dokázal vytyčené území co nejlépe zmapovat. Byl také otestován na šestinohém kolovém pásovém robotovi, a to jak v budově, tak i ve venkovním nerovném terénu. Navržené řešení bylo dále nasazeno v několika dalších experimentálních scénářích zahrnujících vnitřní prostory a důlní chodby, které byly úspěšně prozkoumány v rámci DARPA Subterranean Challenge


Druhé místo soutěže

Michal Hucko, Fakulta informatiky a informačních technologií, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Identifikace zmatení uživatele ve webové aplikaci

Tato práce se zabývá optimalizací webových stránek a aplikací tak, aby umělá inteligence dokázala sama určit, kdy je uživatel ztracený a neví kam dál. Model sleduje pohyb myši a na jeho základě se naučí rozpoznat zmatení uživatele a může mu nabídnout okno s nápovědou na základě jeho předešlé aktivity. Může tedy odhadnout, zda má uživatel na webu problém najít nějakou informaci a doporučit mu dostupná řešení jeho problému. Na druhou stranu slouží i vývojářům a majitelům webových stránek, když jim sledování zmatení uživatele může pomoci v lepším rozvržení webu a jeho optimalizaci. Toto řešení bylo odzkoušeno na portále cestovní kanceláře FiroTour a je integrované do portálu YesElf.

 

Třetí místo soutěže

Dušan Drevický, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Dušan Drevický aplikoval neuronové sítě na automatickou lokalizaci klíčových bodů v rentgenových snímcích lebky. Díky tomuto vylepšení dokáže neuronová síť sama vyhodnotit, jestli si je svými závěry jistá, nebo ne. Na základě toho pak lékař ví, jestli musí snímek zpracovat manuálně. Tato inovace přináší podstatné zrychlení plánování zubařských zákroků. Práce vznikla ve spolupráci s firmou TESCAN 3DIM a bude zakomponovaná do jimi vyvíjeného medicinského diagnostického softwaru.

 

  1. – 8. místo soutěže (v abecedním pořadí)

Šimon Lomič, Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze

Kombinatorické hry typu Taking and Breaking

Tato práce přistupuje k řešení her metodou kombinatorické teorie her. Práce představila analytická řešení pro nové i již zkoumané varianty těchto her a také dokázala, že některé varianty téměř jistě snadné řešení nemají.

Matúš Mrázik, Fakulta řízení a informatiky, Žilinská univerzita

Reverzibilní extrakce příznaků

Tato práce znamená posun ve strojovém učení, když vytvořený program dokáže sám vyhodnotit, co do přednastaveného vzoru nepatří, a může tak usnadnit a urychlit zpětnou kontrolu vzorů, která probíhá manuálně člověkem.

Vojtěch Polášek, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně

Bezpečnost Argon2 vzhledem k využití pro šifrování disků pomocí hesla

Tato práce se zabývá kyberbezpečností a ověřuje skutečnou efektivitu šifrovacího klíče Argon2.

Jakub Strmeň, Fakulta přírodních věd, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výpočetní systém pro strukturální analýzu grafů s podporou paralelismu

Práce prezentuje důležitá zjištění o vlastnostech grafů, tzv. snarků, která mohou přispět k řešení problémů barvení grafů, a tím i k optimalizaci výrobních procesů a síťové komunikace.

Martin Süss, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Je možné vylepšuje strojové čtení a automatické rozpoznávání významu textu.

 

Cena společnosti VALEO za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat Cena udělená partnerem soutěže, společností Valeo, pro projekt, který nabízí největší možný přínos v oblasti podnikových systémů.

Jan Bayer, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

 

Cena veřejnosti

Cena udělovaná na základě online hlasování veřejnosti

Matúš Mrázik, Fakulta řízení a informatiky, Žilinská univerzita

Reverzibilní extrakce příznaků

 JAN_BAYER_vitez_IT_SPY_grilovani_SM DUSAN_DREVICKY_3finalista_IT_SPY_SM MICHAL_HUCKO_2finalista_IT_SPY_SM JAN_BAYER_vitez_IT_SPY_SM JAN_BAYER_vitez_IT_SPY_s_testovacim_robotem_SM

Mapování prostředí pomocí robota při záchranných akcích, automatické vyhodnocování rentgenových snímků nebo zdokonalené automatické čtení textu. Akademici vybrali 8 nejlepších letošních IT diplomových prací z Česka a Slovenska

Jubilejní desátý ročník soutěže IT SPY, která vybírá nejzajímavější a nejinovativnější IT diplomovou prací z Česka a Slovenska, zná své finalisty. O titul nejlepší diplomky roku se finalisté utkají 12. prosince na půdě pražského MATFYZu. Mezi finálová témata patří mimo jiné projekty, které se zabývají strojovým učením a zdokonalováním umělé inteligence ve čtení textu nebo vyhodnocováním rentgenových snímků, kybernetickou bezpečností, či systém, který dokáže za pomoci robota mapovat špatně přístupná místa a může tak záchranářům usnadnit práci například při důlních závalech. Osm nejlepších prací zvolila akademická porota z 1579 diplomek, které v letošním roce vznikly na 17 IT fakultách v České republice a na Slovensku.

Finálové pozice si mezi sebou rozdělilo sedm vysokých škol. V případě ČR po jednom zástupci do finále vyšlou VUT, Mendelova a Masarykova univerzita. Dvě finálové nominace, jako jediné ze všech zúčastněných, získalo pražské ČVUT. Ze Slovenska se na finále vypraví absolventi STU v Bratislavě, Univerzity v Žilině a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Diplomové práce, jež postoupily do letošního finále, dokazují silnou orientaci na umělou inteligenci, která je v IT na vzestupu a na kterou je kladen důraz napříč obory. To dokazují hlavně práce zabývající se strojovým učením v oblastech, jako je zpracování textu, obrazu, zvuku nebo plánování a optimalizace. Já osobně mám každý rok radost z toho, že se v soutěži objevují i taková témata, která pomáhají celospolečensky. V letošním ročníku máme ve výběru například projekt, který může přispět k rychlejšímu vyhodnocení snímků zubních rentgenů, nebo program, který s využitím robotiky dokáže mapovat terén v postkatastrofických oblastech a přispět tak k záchraně životů,“ říká profesorka Mária Bieliková, předsedkyně poroty IT SPY a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

O kvalitě diplomových prací je přesvědčen i Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je spoluorganizátorem soutěže.

„V letošním roce se vybíralo z množství velmi kvalitních a vyrovnaných prací. Mnoho z nich je silně teoretických, což dokazuje, že v České republice a na Slovensku nevychováváme jen dobré pracovníky, ale i kvalitní vědce. To ale neznamená, že o finalisty nebude zájem na trhu práce, protože spousta diplomových prací vzniká ve spolupráci se soukromými společnostmi. Kromě konkrétních interních problémů, které řeší, často pomáhají i v náboru nových zaměstnanců.“

To potvrzuje i Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, které se zabývá autonomní dopravou a smart mobilitou a v rámci soutěže uděluje svoji vlastní cenu.

„Podpora studentů a spolupráce s nimi i vysokými školami je pro nás velmi důležitá, protože na trhu práce je o IT absolventy obrovský zájem. Proto je důležité si nadějné studenty, kteří mají zájem o autonomní dopravu a příbuzné obory, vyhlédnout již s předstihem a spolupracovat s nimi ještě během studia. Dělá nám radost i to, že se v soutěži každoročně objeví spousta projektů, které se našeho oboru dotýkají, což dokazuje zvyšující se zájem o vývoj v dopravě a samořiditelné vozy.“

Soutěže IT SPY se v letošním roce koná již po desáté. Účastní se jí 1579 absolventů z akademického roku 2018/19 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz, který kromě akademického uznání získá také 1000 eur na další rozvoj projektu, bude vyhlášen na finálovém galavečeru s prezentacemi jednotlivých projektů, jenž proběhne v refektáři Matfyzu 12. prosince a je přístupný široké veřejnosti.

Na všechny projekty se můžete podívat na webu https://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/, kde můžete hlasovat i o cenu veřejnosti pro nejsympatičtější projekt.

Nebojte se rozvíjet svoje nápady z diplomových prací, motivuje kampaň soutěže o nejlepší IT diplomku

Se začátkem akademického roku odstartovala na 17 českých a slovenských IT fakultách kampaň Use IT right! Ta si klade za cíl upozornit vysokoškoláky, aby k výběru témat diplomových prací přistupovali zodpovědně a nebáli se využít svoje nápady, které pak mohou po ukončení studia realizovat v profesním životě. Za kampaní stojí soutěž IT SPY, která již desátý rok vybírá nejlepší diplomovou práci z ČR a Slovenska.

Kampaň je vytvořena interně v týmu IT SPY a skládá se z vizuálů, které jsou formou plakátů prezentovány na fakultách vysokých škol, které se účastní soutěže. Vtipně cílí na studenty, kteří si právě volí témata diplomových prací, a nabádá je k tomu, aby je nepsali jen pro formu, ale aby z nich měli i do budoucna reálné využití. Druhou cílovou skupinou jsou absolventi, v jejichž diplomové práci se může skrývat přelomový nápad, ale kvůli vlastní skromnosti nebo malému sebevědomí je nenapadne myšlenku dále rozvíjet a profesně zpracovávat.

V oblasti informačních technologií patří české i slovenské firmy mezi světovou špičku, a IT fakulty se jim v tomto trendu snaží pomáhat vychováváním nových IT talentů. Každoročně vznikne okolo dvou tisíc diplomových prací, které jsou často plné skvělých nápadů a inovací. Ne vždy ale získají zaslouženou pozornost a vynikající nápady mnohdy skončí uložené v šuplíku a nikdo se k nim už nevrací. To však mění soutěž IT SPY.

„Z mojí zkušenosti je spousta IT diplomových prací velmi kvalitních a zaslouží si pozornost. Každoročně při jejich hodnocení objevíme nápady, které mají velký potenciál a mnohdy nabízí až revoluční změny. Jako třeba práce vítěze z předloňského ročníku Jiřího Matyáše. Ten přišel na způsob, jak díky úmyslné chybovosti mobilních zařízení několikanásobně prodloužit výdrž baterií. Už deset let se snažíme objevovat podobné revoluční nápady pomáhat jim k tomu, aby se o nich vůbec někdo doslechl,“ říká Tomáš Krátký ze společnosti Profinit.

„Kampaní jsme chtěli motivovat tu část studentů, která je k sobě samým skeptická a o svých nápadech pochybuje. Často zpracují zajímavé a inovativní téma, ale jejich diplomová práce stejně skončí po obhajobě v lepším případě vystavená v domácí knihovně. Chtěli bychom, aby se nebáli prodat své nápady. S trochou štěstí na nich můžou vystavět vlastní byznys nebo si jich všimne technologická společnost, která jim umožní diplomku dále rozvíjet,“ dodává Krátký.

Kampaň se objevila i na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, jejíž absolventi se každoročně umisťují na předních pozicích soutěže a ze které pochází například vítěz z roku 2017 Jiří Matyáš. Podle docenta Jaroslava Zendulky, který je dlouholetým ambasadorem soutěže IT SPY na této fakultě, studenti často podceňují důležitost volby tématu diplomové práce, které může určovat jejich profesní zaměření na mnoho let dopředu nebo i na celý život.

„Ne každý student dokáže přemýšlet s výhledem do budoucnosti. Apelujeme proto vždy na studenty, aby volbu tématu nepodceňovali. Zvláště pak, když se zajímají o akademickou nebo vědeckou kariéru. Informační technologie nejsou jen o vyvíjení robotů a převratných technologických novinek, ale jako každá věda i IT stojí na silných teoretických základech v matematice. Právě dobře zpracované teoretické práce a výzkumy často odstartují akademickou či vědeckou dráhu absolventa a můžou určit zaměření jeho výzkumu na mnoho let dopředu,“ vysvětluje docent Zendulka.

O nejlepších diplomových projektech bude rozhodnuto 12. prosince během finálového galavečera v refektáři Matfyzu na Malostranském náměstí v Praze. Finále je přístupné široké veřejnosti.

IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_5 IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_6 IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_1 IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_2 IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_3 IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_4

Na českém trhu chybí až 20 000 IT specialistů. Firmy a fakulty se učí spolupracovat jen pomalu, firmy raději volí vlastní absolventské programy

Poptávka po IT specialistech neustále roste. Podle údajů akademické soutěže IT SPY, která každoročně hodnotí nejlepší diplomové práce z IT fakult v České republice a na Slovensku, jich letos na trhu práce akutně chybí až 20 000, což je o 5 % více než v loňském roce. Český trh by však dokázal takřka okamžitě uživit až 115 000 IT specialistů. Spolupráce mezi vysokými školami a soukromým sektorem je tak jednou z možností, jak zaměstnavatelé mohou odhalit potenciál studentů a začít s nimi spolupracovat už během studia. Za vzorový příklad je možné uvést například automotive segment, tedy jedno z nejdůležitějších odvětví pro českou ekonomiku. I zde chybí několik tisíc specialistů, firmám se je však daří vychovávat pomocí společných projektů.

Čeští a slovenští studenti IT oborů patří svými znalostmi a celkovým rozhledem mezi světovou špičku. Ve svých diplomových projektech se často orientují na oblasti jako automatizace, robotizace či strojové učení, které se prolínají napříč mnoha průmyslovými odvětvími a jsou klíčové pro další rozvoj Česka a jeho přerod z „montovny“ na průmyslovou digitální velmoc. Studentů technických oborů je však stále nedostatek, což potvrzuje i docent Jaroslav Zendulka působící na VUT v Brně, člen poroty soutěže IT SPY: „Diplomové práce, které IT SPY hodnotí, jsou na velmi vysoké úrovni a potvrzují, že čeští a slovenští absolventi drží krok s nejnovějšími celosvětovými trendy. Problémem je však nejen nedostatek studentů technických oborů, a s tím související nenaplněná poptávka na trhu práce, ale také jejich kvalita. Jako jedno z možných řešení se nabízí například popularizace IT vzdělávání ze strany státu již na nižších stupních a větší důraz na digitalizaci ekonomiky, která je nevyhnutelná.“

IT pracovníci již dnes chybí v podstatě všem odvětvím české ekonomiky včetně státní správy a brzdí její růst. Aktuálně akutně chybí přibližně 20 000 odborníků, své uplatnění by však našlo až 115 000 IT pracovníků. Společnosti, které již nyní pociťují akutní nedostatek odborníků, proto navazují úzkou spolupráci s vysokými školami a zavádí vlastní absolventské programy. Studenti díky tomu mohou už během studia pracovat na reálných projektech a propojit s nimi i svou diplomovou práci. „Spolupráce s akademickým sektorem se nám osvědčila, protože tak můžeme odhalit zajímavé nápady s potenciálem a pomoci jim s testováním či uvedením do praxe. Absolventy navíc dále vzděláváme v rámci našich interních programů,“ doplňuje Gabor Iffland, ředitel komunikace společnosti Valeo. Ta patří k předním společnostem, které transformují světový automobilový průmysl, a v Česku má vlastní vývojové centrum. Sama si přímo na českých školách vychovala stovky studentů, kteří se podíleli na vývoji celé řady nových funkcí pro moderní automobily.

Rozvoj potenciálu studentů vidí jako klíčový i Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, jednoho z největších českých softwarehousů, která je spoluorganizátorem soutěže IT SPY. „Studenti svůj nápad často neumí správně prodat, prezentovat jeho možné dopady, nejsou naučeni vnímat ho v kontextu. I proto v soutěži klademe důraz i na prezentační dovednosti, které tvoří velkou část úspěchu každého projektu, nejen diplomové práce. Ostatně i v naší společnosti nabízíme vlastní interní vzdělávací program pro rozvoj znalostí a spolupracujeme s technicky zaměřenými univerzitami na vzdělávacích programech.“

Právě vlastní absolventské programy se pro společnosti stávají způsobem, jak situaci alespoň částečně řešit. Nedostatek nových studentů však ani ony bez podpory státu změnit nedokážou.

IT SPY každoročně vybírá ty nejlepší diplomové práce z českých a slovenských IT univerzit. Vítěz soutěže získá kromě akademického uznání také 1000 eur na další rozvoj projektu a vedoucí jeho diplomové práce pak 200 eur jako ocenění za skvělou přípravu studenta. Slavnostní galavečer s vyhlášením vítězů proběhne jako každý rok začátkem prosince v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.

IT SPY: Jubilejní desátý ročník vybere nejlepší IT diplomovou práci z ČR a Slovenska

Elitní studentská soutěž o nejlepší IT diplomovou práci startuje svůj jubilejní desátý ročník. Akci ve spolupráci se 19 českými a slovenskými univerzitami organizuje Fakulta informatiky a informačních technologií STU v Bratislavě a společnost Profinit. Odbornou záštitu pak zajišťuje česká a slovenská sekce nejstarší světové vzdělávací a vědecké IT organizace ACM. Odborná porota loni vybírala desítku finalistů z více než 1600 IT obhájených diplomových prací, a ne jinak tomu bude i letos. Vítěz soutěže se kromě finanční odměny může těšit i na zájem headhunterů a investorů, protože úspěšní účastníci minulých ročníků díky svým inovativním projektům často rozvinuli svoji pracovní dráhu v akademické sféře nebo v soukromém sektoru.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je patrný napříč všemi obory včetně IT. Podobné soutěže jsou tak nejen příležitostí pro absolventy, jak se ukázat a doplnit si další položku do CV, ale také pro soukromé společnosti, které mají možnost sledovat ty nejlepší projekty a inovace, které naděje českého a slovenského IT letos představí. „Jelikož u nás chybí v IT oborech asi desetkrát více zaměstnanců, něž dokáží vysoké školy produkovat, je zájem o nadané studenty už při jejich studiu. Soukromé společnosti proto čím dál častěji spolufinancují výzkumné a vývojové projekty ve spolupráci s vysokými školami. Přidanou hodnotou pak nejsou jen výsledky, ale také potenciální budoucí zaměstnanci. Je pak už jen na studentech, jestli zvolí akademický nebo komerční sektor,“ říká Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže a Research and Development Director ve společnosti Profinit.

Jeho slova dokládá i loňský vítěz soutěže IT SPY Petr Mánek, kterému se podařilo několikanásobně zmenšit Comptonovu kameru, jež se používá třeba při screeningu onkologicky nemocných pacientů nebo k detekci radioaktivního gama záření. Díky zmenšení může být kamera připevněna k dronu a výrazně tak urychlí třeba mapování zamořeného území po jaderné havárii. Petr Mánek v současnosti pracuje Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT, kde svůj projekt dále zdokonaluje.

Potenciál českých a slovenských studentů oceňuje i Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, které se zabývá autonomní dopravou a smart mobilitou a je partnerem soutěže IT SPY: „Čeští a slovenští absolventi jsou v oboru velmi ceněni pro své schopnosti a neotřelá technologická řešení, a proto se i my snažíme najít své zaměstnance ještě před tím, než dokončí studium. To je také jedním z důvodů, proč mají mnohé nadnárodní firmy v ČR a na Slovensku své pobočky. Pokud se jako zaměstnanci osvědčí, mají možnost nastartovat zajímavou kariéru a mnohdy získat důležité pozice v pobočkách po celém světě.“

Důležitost provazování studia a výzkumu se soukromým sektorem potvrzuje i prof. Mária Bieliková, předsedkyně poroty a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která je spolupořadatelem letošního ročníku IT SPY: „Pro osobní rozvoj studentů je velmi důležité, aby si vyzkoušeli, co mohou v oboru, který studují, prakticky dělat.

Diplomová práce je jednou z možností, jak to realizovat. Speciálně tehdy, když soukromé společnosti nabízejí studentům zajímavé výzvy, jejichž řešení vyžaduje výzkum. Takováto smysluplná práce studentům umožňuje být nejen při vytváření nových poznatků, inovativních metod, ale i při transferu do praxe. A pro podfinancované univerzity se může jednat i o zdroj příjmu.“

 

Vítěz soutěže získá kromě akademického uznání také 1000 eur na další rozvoj projektu a vedoucí jeho diplomové práce pak 200 eur jako ocenění za skvělou přípravu studenta. Slavnostní galavečer s vyhlášením vítězů proběhne jako každý rok začátkem prosince v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Loňský ročník soutěže hodnotil více než 1600 prací ze 17 fakult 16 českých a slovenských univerzit. Většina z nich odrážela nejaktuálnější trendy informatiky, ať už šlo o strojové učení, analýzu pohybu osob nebo řešení pro jednoduchou detekci radioaktivního záření.

VITEZ_petr_mánek_II_IT_SPY_2018 VITEZ_petr_manek_prezentuje_IT_SPY_2018 IT SPY logo

Vítěz letošního ročníku IT SPY představil převratnou technologii, která dokáže lépe, levněji a ohleduplněji vyšetřit onkologicky nemocné pacienty

  • Petr Mánek z pražského Matfyzu ohromil porotu řešením pro jednoduchou detekci radioaktivního záření s obrovským využitím v medicíně nebo civilní obraně
  • Může lépe zpřístupnit technologii zachraňující životy, která se používá všude ve světě
  • Druhé místo obsadil Lukáš Hruda z plzeňské Fakulty aplikovaných věd ZČÚ s aplikací vyhledávající symetrii v geometrických modelech, která najde využití třeba v archeologii nebo plastické chirurgii
  • Třetí příčka patří Miroslavu Bartyzalovi z českobudějovické Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, který vyvinul systém pro automatické přepisování osobních dokladů

Elitní akademická soutěž IT SPY, která každoročně vybírá nejlepší diplomovou práci ze všech, které vznikly v daném roce na českých a slovenských univerzitách, zná své vítěze. Porotu zcela ohromilo řešení Petra Mánka z pražského Matfyzu, který zdokonalil Comptonovu kameru, jež se používá v lékařství pro screening onkologicky nemocných pacientů nebo při detekci radioaktivního záření. Kromě hlavní ceny si tento projekt odnáší také cenu veřejnosti a odbornou cenu partnera soutěže Valeo.

Mánek vycházel z technologií, které slouží k detekci radioaktivního záření v současnosti, a celý systém zdokonalil. Díky tomu dokázal kameru zmenšit natolik, že je možné zapracovat ji do běžně dostupných nástrojů. Lékařům se nyní vejde do ruky, což urychluje screening pacientů s kontrastní látkou v těle. Rychlost vyšetření je přitom klíčová, aby kontrastní látka organismus co nejméně poškodila. Kameru, která je dnes ve fázi prototypu, by neměl být v budoucnu problém namontovat například na drony, což umožní výrazně zrychlit monitoring zamořených území nebo dekontaminaci jaderných pracovišť.

„V budoucnosti budu nadále experimentovat s dalšími konfiguracemi detektorů, cílem je zvýšit účinnost celého systému. Následně bych své řešení rád uvedl do širší výroby a získal pro něj patřičné certifikace,“ zmiňuje vítěz Petr Mánek. „Jsem přesvědčen, že výsledek mé práce může opravdu výrazným způsobem změnit způsob, jakým pohlížíme na radioaktivní záření, a zpřístupnit možnost měřit ho celé řadě nových oborů, ve kterých by starší a větší kamery nenašly využití.“

„Práce zaujala odbornou porotu svým rozsahem, perfektním zpracováním i prezentací, ale především celospolečenským dopadem tohoto řešení, které bych se nebála označit za revoluční,“ vysvětluje profesorka Mária Bieliková z FIIT STU v Bratislavě, letošní akademická garantka soutěže.

Druhé místo obsadil Lukáš Hruda z plzeňské Fakulty aplikovaných věd ZČÚ. Jeho výzkum by mohl posloužit například při rekonstrukci neúplných objektů na základě pokročilého dohledávání symetrie. Velký význam může mít jako pomůcka pro archeology – na základě 3D scanu by případná aplikace dokázala dodat podklady pro určení potenciálního vzhledu předmětu z pouhých střepin. Podobným způsobem pomůže třeba plastických chirurgům při náročných rekonstrukcích obličeje.

„Největší přidaná hodnota mé metody je, že kombinuje hned několik výhod najednou a je tedy v současnosti nejuniverzálnější cestou, jak určit takzvanou rovinu symetrie,“ zmiňuje Lukáš Hruda. „Rád bych svou metodu ještě zdokonalil a výrazně tak rozšířil možnosti její aplikace.“

Třetí místo obsadil Miroslav Bartyzal z českobudějovické Přírodovědecké fakulty JČU. Jeho systém pro čtení údajů z osobních dokladů dokáže rozpoznat obsažené informace ze scanu, fotografie, ale i záznamu webkamery. Na základě toho je schopen automaticky vyhodnotit informace obsažené na dokladu a uložit je do databáze. V současné době má systém srovnatelnou chybovost jako při ručním přepisování. V praxi by dokázal velice dobře automatizovat mechanické přepisování například na úřadech nebo při zadávání údajů přes internet.

„Jedno přepsání osobního dokladu zabere i několik minut, můj systém to umožní v řádu sekund. Vizuální kvalita vstupu přitom nemusí být výjimečně dobrá, poradí si i se záznamem v nižším rozlišení,“ dodává Miroslav Bartyzal. „Své místo systém najde u vzdálené identifikace pro banky, operátory nebo obchodníky, na úřadech, ale také například u bezpečnostních procedur na letištích.“

Kvalitu projektů chválí i Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je jedním ze spoluorganizátorů soutěže IT SPY.
„Letos jsme se měli šanci setkat s pracemi, které kvalitním způsobem zpracovaly projekty založené na strojovém učení a umělé inteligenci, což je jeden z nejrychleji se rozvíjejících IT segmentů současnosti. Jsem taktéž rád, že takřka všechny práce mají vysoký komerční potenciál a svým fakultám mají šanci přinést prostředky v podobě patentů,“ chválí si Krátký.

Na všechny projekty se můžete podívat na webu http://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/.

Soutěže IT SPY se v letošním roce účastnilo 1607 absolventů z akademického roku 2017/18 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz kromě akademického uznání získal také 1000 eur na další rozvoj projektu.

Celkové výsledky soutěže:

Absolutní vítěz

Petr Mánek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gama záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3
Comptonova kamera je zařízení pro zobrazování zdrojů gama záření, které vzniká při jaderných a radioaktivních dějích, ve 3D prostoru. V praxi se využívá například v lékařství, kde má podobné využití jako rentgen nebo CT. Její další oblastí využití je jaderná bezpečnost a dekontaminace zamořeného prostředí. V rámci této diplomové práce byla navržena a zkonstruována nová Comptonova kamera, která je oproti starším modelům několikrát menší, lehčí a účinnější.

Druhé místo soutěže

Lukáš Hruda, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Hledání symetrie v geometrických modelech
V rámci této práce byla navržena nová metoda pro nalezení roviny zrcadlové symetrie pro trojrozměrné objekty, která je použitelná jak pro dokonale, tak pro přibližně symetrické objekty a objekty s chybějícími částmi. Tato metoda navíc neklade prakticky žádné požadavky na vstupní data.

Třetí místo soutěže

Miroslav Bartyzal, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Modul do serverové aplikace pro rozpoznání identifikačních údajů z osobních dokladů
Organizace, jako např. banky a sázkové kanceláře, jsou ze zákona povinny ověřit totožnost svých klientů. Tradičně je tak člověk nucen dostavit se na přepážku, u které předloží k ověření svůj občanský průkaz. Protože se ale na přepážku nikomu nechce, autor této práce vytvořil umělou inteligenci, která je schopna číst údaje z dokladů na dálku se stejnou chybovostí jako člověk. Doklad pak stačí při registraci v teple domova předložit např. před webkameru, čímž se automaticky vyplní i celý registrační formulář.

 

4. až 9. místo soutěže
Marcel Vološin, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košicích
Aplikace experimentální ekonomie v kognitivních sítích využitím Roth-Erev algoritmu
Projekt se zaobírá analýzou obchodování s frekvenčním spektrem (frekvence, na kterých mobilní sítě fungují) na trhu mobilních sítí v maloobchodu i velkoobchodu.

Martin Glova, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Algoritmy postupného zlepšování učení se v počítačové hře Flappy Bird
Práce se věnuje tvorbě umělé inteligence, která hraje počítačovou hru Flappy Bird. Na této poměrně jednoduché hře se dají testovat různé všeobecné přístupy k navržení umělé inteligence.

Petr Rek, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí
Tato práce se věnuje možnostem snížení energetických nároků a zároveň zrychlení umělé inteligence.

Radim Špetlík, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
Robustní vizuální odhadování tepu
Práce představuje novou metodu bezkontaktního měření srdeční frekvence (tepu) pomocí běžné videokamery.

Tomáš Jánský, Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze
HUCTL Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace
Práce představuje nový způsob obrany proti DDoS útokům.

Veronika Gondová, Fakulta informatiky a informačních technologií, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Modelování uživatele v doméně e-obchodu
Tato práce navrhuje model e-shopu, který kromě historického chování zachycuje další rysy zákazníka jako například demografii, osobnostní charakteristiky a preference. Vylepšuje tak stávající modely personalizace nabídek.

 

Cena společnosti VALEO za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat Cena udělená partnerem soutěže, společností Valeo, pro projekt, který nabízí největší možný přínos v oblasti podnikových systémů.
Petr Mánek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gama záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

 

Cena veřejnosti
Cena udělovaná na základě online hlasování veřejnosti
Petr Mánek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gama záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

 

Cena odborných novinářů
Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů
Radim Špetlík, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
Robustní vizuální odhadování tepu

VITEZ_petr_manek_prezentuje_IT_SPY_2018 2_MISTO_hruda_IT_SPY_2018 3_MISTO_miroslav_bartyzal_IT_SPY_2018 VITEZ_petr_mánek_II_IT_SPY_2018 VITEZ_petr_mánek_IT_SPY_2018

Rozpoznání tepu pomocí běžné kamery nebo chytrá pomůcka pro archeology. Akademici vybrali 9 nejlepších IT diplomových projektů za letošní rok

Devátý ročník elitní studentské soutěže IT SPY, která vybírá nejzajímavější a nejinovativnější IT diplomové práce z Česka a Slovenska, zná své finalisty. Akademická porota vybrala 9 nejlepších diplomových projektů, které se 6. prosince utkají ve finále o titul nejlepší česko-slovenské diplomky. Letošními tématy jsou mimo jiné ochrana proti kybernetickým útokům, sledování srdečního tepu běžnou kamerou, automatické modelování na základě fragmentů, navigace autonomních automobilů nebo nástroj pro online ověřování osobních údajů. Finalisté byli vybráni z konkurence 1607 IT absolventů ze 17 fakult a 16 univerzit v České republice a na Slovensku.

V letošním ročníku se výběr finalistů rozdělil mezi osm univerzit ze čtyř českých a dvou slovenských měst. Z pražských škol získala po dvou nominacích již tradičně pražská ČVUT, jednu pak Matfyz Univerzity Karlovy, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. Ze Slovenska se pak finále soutěže zúčastní zástupci košických univerzit, a sice Technické a Pavla Jozefa Šafárika. Bratislavskou Slovenskou technickou univerzitu bude reprezentovat jeden zástupce.

„Výběr letošních finalistů ukazuje, že na slovenských i českých školách dokážeme každoročně formovat skvělé odborníky, kteří v budoucnu jistě uspějí na akademické dráze nebo v praxi. Zajímavým trendem je nárůst zájmu o práci s umělou inteligencí a její zdokonalování, ať už formou její autonomie nebo optimalizace energetických nároků. Mě osobně těší i společensky prospěšné projekty, které každoročně tvoří nezanedbatelnou část finálových prací. Po loňském globálním varovném systému proti tsunami máme letos ve výběru software, který dokáže běžnou kamerou sledovat tep člověka, což může pomoci nejen v nemocnicích, ale včas varovat třeba řidiče, strojvedoucí nebo piloty a zabránit tak dopravním nehodám,“ říká profesorka Mária Bieliková, předsedkyně poroty IT SPY a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

O budoucí uplatnitelnosti absolventů je přesvědčen i Tomáš Krátký, Research and Development Director ze společnosti Profinit, která je spoluorganizátorem soutěže a zastupuje názor soukromého sektoru: „Každoročně se zvyšuje podíl účastníků soutěže, kteří své diplomové projekty převádějí do praxe, a letošní ročník nebude výjimkou. Tyto projekty mají velký potenciál, abychom o nich v budoucnu slyšeli jako o úspěšných startupech nebo nových inovativních projektech velkých firem. Příkladem může být letošní projekt softwaru pro ověřování osobních dokladů, jehož autor hned po obhajobě nastoupil před pár měsíci do společnosti GoPay, kde pracuje na spuštění projektu.“

Potenciál českých a slovenských studentů nepodceňuje ani Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, které se zabývá autonomní dopravou a smart mobilitou: „Čeští a slovenští studenti dokáží produkovat velmi hodnotná a kreativní řešení, proto s nimi úzce spolupracujeme. Jsme rádi, že v letošním roce se v diplomových pracích objevilo nám blízké téma smart mobility. Například jedna z absolventek si zvolila velmi zajímavé téma, které se zabývá novým způsobem autonomního řízení aut. Spočívá ve vytvoření inteligentní infrastruktury, konkrétně vozovky s vodicími značkami, po kterých se autonomní automobily pohybují. Vozovka tak vytváří podmínky pro bezchybnou jízdu vozidla.“

Na všechny projekty se můžete podívat na webu http://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/, kde můžete hlasovat i o cenu veřejnosti pro nejsympatičtější projekt. Samotný finálový galavečer s prezentacemi jednotlivých projektů i vyhlášením vítězů proběhne v refektáři Matfyzu 6. prosince a je přístupný široké veřejnosti.

Soutěže IT SPY se účastní 1607 absolventů z akademického roku 2017/18 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz, který kromě akademického uznání získá také 1000 eur na další rozvoj projektu, bude vyhlášen začátkem prosince na slavnostním finálovém večeru.

Jiří Matyáš_vítěz ITSPY_2017 IT_SPY_finalisté IT SPY logo

 

IT obory dokončilo více než 1600 českých a slovenských studentů. Trh by jich potřeboval desetinásobek

Podle údajů platformy IT SPY, která již devátým rokem vybírá nejlepší diplomový projekt, vzniklý na IT fakultách v Česku a na Slovensku, dokončilo v tomto roce 2. stupeň vysokoškolského vzdělání více než 1600 studentů. I díky lepší spolupráci fakult a firem většina absolventů zůstává po škole v oboru. Roste také počet prací, které vznikají přímo pod patronátem soukromého sektoru. Trhu to však nestačí, IT specialistů by potřeboval nejméně desetkrát tolik.

Data pochází od 17 fakult 16 českých a slovenských univerzit, z kterých bude porota vybírat desítku nejlepších diplomových projektů vzniklých v Česku a na Slovensku. Kvalita prací se každoročně zvyšuje a především dokazuje, že studenti dokáží držet krok s nejnovějšími globálními trendy, což je důležité především kvůli konkurenceschopnosti. To za soukromý sektor potvrzuje i Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže IT SPY a Research and Development Director ve společnosti Profinit. „Poptávka po IT odbornících je dnes v Česku i na Slovensku a vlastně skoro v celém západním světě obrovská. Školy na to reagují různě. Ze všech sil se snaží přilákat více nových studentů, velký prostor dostává tříleté bakalářské studium, po jehož ukončení je student rozumně připraven na profese, po kterých je hlad v IT největší. I vzhledem k neustále se zlepšujícím podmínkám chtějí absolventi zůstat v oboru a procento těch, kteří mají po škole problém s relevantním uplatněním, klesá. Stále více absolventů se také vrhá na vlastní byznys a zakládá firmy a start-upy.“

To však nestačí. Podle čísel, která má IT SPY k dispozici, na trhu stále chybí nejméně 15 000 elitních IT specialistů. V ideálním případě by za současné konjunktury tuzemské firmy uvítaly až 100 000 lidí v nejrůznějších IT profesích. I proto společnosti hledají nová řešení a stále častěji se snaží navázat úzkou spolupráci s univerzitami. Mnohá témata diplomových prací díky tomu vznikají ve spolupráci s technologickými partnery univerzit, ať už lokálními nebo globálními, a výsledky projektů se stávají součástí vývoje.
„Líbí se nám, jak čeští a slovenští studenti přemýšlí. Jen málo trhů se může chlubit tím, že si na něm významné technologické společnosti zakládají – tak jako my – vývojová střediska. Ze spolupráce firem a vysokých škol navíc mohou těžit všechny strany. Studenti se seznámí s tržní realitou, komerční subjekt získá výzkumnou kapacitu a univerzita se stane součástí prestižích projektů s globálním dopadem,“ říká Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, které se zabývá autonomní dopravou a smart mobilitou.

I letošní obhájené diplomky drží vysokou laťku z minulých let, jak potvrzuje profesorka Mária Bieliková, předsedkyně poroty IT SPY a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě: „V prvním kole soutěže vybrali akademici z více než 1600 diplomových prací stovku, ze které vzejdou semifinalisti. I letošní práce se ve velké míře zaměřují na aktuální trendy a problémy IT, jako je umělá inteligence, datová analytika, počítačové vidění, informační bezpečnost nebo internet věcí. Odrazil se v nich také trend vysokých škol, které u nás na Slovensku i v Česku dokáží stále více zprostředkovat vhled do problémů řešených v zahraničí.“

Soutěže IT SPY se účastní 1607 absolventů z akademického roku 2017/18 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz, který kromě akademického uznání získá také 1000 eur na další rozvoj projektu, bude vyhlášen začátkem prosince na slavnostním finálovém večeru.

IT_SPY_finalisté Jiří Matyáš_vítěz ITSPY_2017 IT SPY logo

Prestižní soutěž IT SPY startuje: Devátý ročník opět hledá nejlepší diplomové práce

Autoři diplomových prací z českých i slovenských univerzit se mohou hlásit do devátého ročníku prestižní soutěže IT SPY. Ta každoročně vybírá ty nejlepší IT projekty v oboru IT, které na akademické půdě vznikly. Studenti díky IT SPY získají důležité kontakty, možnost snáze se prosadit i na mezinárodním poli a převést své projekty do praxe. Soutěž je zároveň skvělou možností pro firmy a investory, kteří mohou zachytit nápady s potenciálem, podpořit jejich rozvoj a získat nové zaměstnance.

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oboru IT je vyhledávání talentů již na školách cestou, kterou se vydává stále více společností. „Firmy se v posledních letech učí lepší spolupráci s vysokými školami, a to jak v podobě společných projektů s výzkumnými tymy, tak především prací s konkrétními talentovanými jedinci formou diplomek či stále častěji i bakalářek,“ dodává Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže a Research and Development Director ve společnosti Profinit.

Obrovský potenciál diplomových prací dokládá i vítězný projekt loňského ročníku soutěže. Jiří Matyáš z brněnského VUT přinesl řešení úspory kapacity baterie v běžných zařízeních úpravou obvodů, díky níž by se spotřeba elektrické energie mohla snížit až o 80 %. Projekt s využitím v celosvětovém měřítku Jiří Matyáš rozvíjí i v doktorském studiu, své výsledky ale již úspěšně prezentoval například v Kalifornii.

Úroveň absolventských prací hodnocených v IT SPY každý rok roste, a k maximálnímu využití všech projektů s potenciálem rozvoje je třeba akademickou sféru s praxí ještě více propojit. Potřebu dlouhodobé spolupráce mezi firmami a jednotlivými fakultami vysokých škol potvrzuje i prof. Mária Bieliková, předsedkyně poroty a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která je spolupořadatelem letošního ročníku IT SPY. „Dobrý nápad je jen začátkem, který sám o sobě úspěch nezaručí, a studenti často nevědí, jak ho správně prodat. Proto vítáme užší spolupráci s technologickými firmami, které mohou nápady s potenciálem včas rozpoznat i podpořit.“

Studenti díky IT SPY dostanou jedinečnou příležitost vyzkoušet si své prezentační dovednosti před odbornou porotou složenou z českých a slovenských akademiků a zástupců technologických firem. Vítěz, který kromě akademického uznání získá také 1000 eur na další rozvoj projektu, bude vyhlášen začátkem prosince na slavnostním finálovém večeru. Loňský ročník soutěže hodnotil 1700 prací z 16 českých a slovenských univerzit, většina z nich odrážela nejaktuálnější trendy computer-science, ať už šlo o strojové učení, analýzu pohybu osob nebo globální varovný systém před tsunami.