Banking Software Company

Banky musí přenést empatii i do digitálního prostředí, jinak jim digitalizace může i ublížit

Rychlý přechod na práci z domu, který nuceně proběhl v uplynulém roce, ukázal, že v mnoha oborech je možné velmi efektivně na dálku nejen pracovat a komunikovat s kolegy, ale také kompletně elektronickou cestou obsluhovat klienty. Pro mnoho firem tato změna znamenala dovršení digitální transformace jejich podnikání, zatímco pro řadu dalších možná teprve jejich první krok směrem k digitalizaci. Hodně specifická je situace bank, jejichž klienti sice již dříve běžně využívali různé digitální kanály, ale minulý rok pro ně znamenal prakticky úplné odstřižení osobního kontaktu s jejich bankéři.

Komunikace a poskytování služeb prostřednictvím digitálních kanálů je bezpochyby velmi komfortní, ale zároveň často vede k odosobnění a odcizení. Pro banky to může znamenat snížení loajality klientů, kteří kvůli absenci osobních vazeb snadno přejdou z jednoho virtuálního prostředí do jiného,“ říká Lubomír Tomány, produktový manažer ve společnosti BSC, která již 30 let digitalizuje banky doma i v zahraničí. „Novou úlohou bank je proto opětovné dosažení empatie a navázání osobních vztahů v rámci plně digitální komunikace s klienty.

V mnoha ohledech právě až koronavirová pandemie a její důsledky ukazují, jak důležitý je osobní přístup ke klientům. Řada klientů, kteří nebyli úplně zvyklí řešit svoje finanční záležitosti online, potřebují pomoc s přístupem k digitálním kanálům banky a jejich obsluhou. Stejně tak existuje nemalé množství klientů, kteří se v souvislosti s pandemií dostali do finančních problémů a očekávají od své banky individuální přístup k řešení svých potíží. A pro řadu dalších klientů znamená nová situace jasný signál k pragmatické volbě takové banky, která prokáže největší vyspělost v digitalizaci služeb – bez ohledu na jakýkoli osobní vztah. Ze všech uvedených důvodů by se proto banky měly v letošním roce zabývat především opětovným nalezením a udržením osobního vztahu se zákazníkem – v plně digitálním prostředí.

Personalizace v době digitální

Úplná digitalizace prostředí bankovních služeb znamená i skokový nárůst konkurence na trhu, jelikož zákazníci zcela přestávají řešit rozdíly mezi bankami se sítí poboček v každém větším městě a plně digitálními poskytovateli bankovních služeb. Právě internetové banky jsou přitom postaveny na masivním využívání moderních technologií, které umožňují jejich agilitu a velmi rychlé zavádění nových služeb.

„Tradiční banky se musí přizpůsobit tempu svých internetových konkurentů a dohnat jejich technologický náskok. Nacházíme se v okamžiku, kdy případná technologická rizika při zavádění nových technologií znamenají pro banky výrazně menší nebezpečí, než pomalá reakce a odkládání inovací. Celý trh bankovních služeb se nachází ve značně nejisté situaci a uspějí jen ti, kteří budou schopni rychle reagovat na nové potřeby a požadavky klientů,“ vysvětluje Lubomír Tomány.

Moderní technologická řešení jsou připravena pomoci i s návratem osobního přístupu ke klientům. Na základě pokročilé analýzy dat lze zjistit v jaké životní situaci se klienti banky nacházejí a už v předstihu reagovat na jejich nové požadavky nebo blížící se finanční problémy. Technologie umělé inteligence zvládne do značné míry predikovat potřeby klientů, automaticky nabízet vhodné finanční produkty a současně i vyhodnocovat splnění podmínek pro jejich čerpání. Vysoká míra automatizace pak poskytne i možnost individuálního, osobního přístupu ke klientům s vysoce specifickými potřebami nebo zákazníkům, kteří vyžadují osobní kontakt.

Požadavky klientů na osobní přístup a předvídavost poskytovatelů služeb na základě předchozích interakcí přitom neustále rostou. Po více než roce, kdy si i velmi konzervativní klienti zvykli na každodenní využívání digitálních, na vyžádání dostupných a vysoce personalizovaných služeb v oblasti nákupů, komunikace nebo zábavy, automaticky předpokládají, že jim podobný servis nabídne i jejich banka – v kteroukoli dobu, prostřednictvím jakéhokoli zařízení a zároveň s potřebnou empatí.

„Příkladem takového empatického bankovnictví může být přípomínka o příliš malém zůstaktu, který nepokryje trvalé platby a běžný vzorec výdajů. Nebo naopak zbytečně vysoký zůstatek na běžném účtu, který by mohl být lépe zhodnocen na nějakém investičním produktu banky. Někdo může ocenit připomenutí na platbu různých daní v termínech, kdy klient platby skutečně posílá. Jiný zase připomenutí manželčin narozenin. Potřeby jsou individuální a v tom je právě síla empatického bankovnictví – že stejně jako velcí technologičtí hráči v jiných odvětvích je schopno doporučit na základě uživatelských interakcí právě ten produkt či akci, která sedne danému klientovi. Klienti očekávají, že budou pro svoji banku více než jen číslem účtu,“ popisuje Lubomír Tomány.

Vedle datové analýzy a umělé inteligence pomáhají bankám v rychlém zavádění nových služeb a s individuálním přístupem k zákazníkům rovněž i cloudové nebo kontejnerové technologie, stejně jako progresivní přístupy k vývoji. Jakkoli mohou být některé postupy a technologie pro banky nové, a tedy i potenciálně rizikové, internetové banky i další fintech společnosti je začaly používat už před dlouhou dobou.

„Technologie dnes bankám umožňuje využívat skutečnou ‚hyper-personalizaci‘, která se může projevovat nabídkou zmíněých bankovních produktů, ale také stylem komunikace dané zprávy – má vám bankéř zavolat nebo preferujete zprávu do bankovnictví? Nebo dokonce Whatsapp chat? Rozměrů, jak být „empatický“, je celá řada a vychází možností z platformy, kterou banka má, a chuti banky experimentovat,“ uzavírá Lubomír Tomány z BSC.

Kryptoměny či inspirace z e-commerce – bankám se otevírají nové příležitosti, jak navyšovat zisky i klientskou bázi

Loňský rok jasně ukázal, která odvětví umí těžit z digitální transformace, a která teprve narychlo a z donucení začala převádět svoji off-line nabídku služeb do on-line světa. Perfektně samozřejmě uspěla odvětví jako e-commerce nebo e-learning, ale špatně si nevedly ani banky, které většinu běžných požadavků zákazníků zvládnou řešit i bez osobních návštěv na pobočkách. Na příkladu e-commerce se ale i banky mohou poučit, že příležitosti on-line světa rozhodně ještě nevyčerpaly, a pokud si chtějí zachovat relevanci a ziskovost, musí si toho letos hodně odpracovat – ať už jde o lepší personalizaci digitálních služeb, otevření se službám třetích stran, nebo třeba o vstup do světa kryptoměn.

Bankovnictví jako služba

Jedním z trendů, který můžeme pozorovat ve zmíněné e-commerce, je otevírání platforem velkých obchodníků menším prodejcům, kteří mohou těžit z propracované infrastruktury svého partnera. Tento princip, nazývaný v e-commerce jako marketplace, má svoji obdobu i ve světě finančních služeb. Jde o koncept Banking as a Service (bankovnictví jako služba), kdy banky umožňují svým partnerům přístup ke svým systémům a infrastruktuře, na které mohou partneři stavět vlastní produkty. Třeba pro firmy z oblasti fintechu to znamená možnost, jak splnit všechny požadavky regulačních orgánů v oblasti finančních služeb, a zároveň nabízet inovativní on-line služby. 

Koncept bankovnictví jako služby přináší spojení toho nejlepšího ze světa finančních služeb a e-commerce. Pro zákazníky to znamená, že mohou získat finanční, investiční, pojistné, kreditní i další produkty od mnohem více poskytovatelů, často výrazně pružnějších a inovativnějších, a současně těžit ze zázemí a důvěryhodnosti banky, která stojí v pozadí,“ komentuje Čeněk Navrátil ze společnosti BSC, která se již 30 let věnuje digitální transformaci bankovnictví v Česku i v zahraničí.

Nové typy plateb

S mobilním bankovnictvím a převody mezi účty realizovanými okamžitě či nejpozději v ten samý den udělaly banky obrovský skok v komfortu pro zákazníky. Ale i tento způsob platebních transakcí přestává klientům stačit. Ze zkušenosti s internetovými bankami totiž vědí, že lze platby zadávat ještě komfortněji – třeba jen výběrem příjemce z adresáře kontaktů v mobilním telefonu. Navíc roste zájem o personalizované mikroplatby, různé formy digitálních peněženek, odložené platby a samozřejmě také platby s využitím bitcoinu a dalších kryptoměn. Opět se můžeme podívat na e-commerce, abychom zjistili, že největší obchodníci současně poskytují i nejširší výběr platebních metod – aby zákazník mohl zvolit takovou, která mu v daném okamžiku bude nejvíce vyhovovat.

Právě kryptoměny přitom představují pro drtivou většinu tradičních bank zatím zcela nevyužitou oblast velkých příležitostí. Pokud se jich chopí inovativní banky, a přiblíží velmi složitý a pro mnoho lidí neuchopitelný koncept kryptoměn svým klientům, mohou rychle získat podstatnou část tohoto dramaticky rostoucího trhu. Příprava na poskytování služeb v oblasti kryptoměn, je pro banky důležitá i toho důvodu, že o zavedení čistě digitální měny uvažují nejen velké internetové společnosti a některé státy, ale také Evropská centrální banka, kde se diskutuje o zavedení „digitálního eura“, nebo karetní asociace v čele s MasterCard.

Jakkoli je se současnými kryptoměnami spojená velká míra nejistoty a regulační orgány řeší, zdali je považovat za skutečnou měnu, komoditu či jiný finanční instrument, rozhodně ze světa nezmizí a bude se s nimi čile obchodovat. Banka, která bude mít pro své klienty produkty, které s kryptoměnami počítají, bude současně připravena i na nástup „skutečné“ virtuální měny. 

Digitalizace s lidskou tváří

Inspirací v e-commerce jsme začali a můžeme s ní také skončit. Pokud budeme přemýšlet nad tajemstvím úspěchu největších internetových obchodníků, nelze si nevšimnout s jak vysokou úrovní personalizace ke svým zákazníkům přistupují. Dobrý internetový obchodní ví, jaké zboží si zákazník často prohlíží, jaké pravidelně kupuje nebo jaký způsob platby a dopravy preferuje, a na základě těchto informací umí efektivně nabídnout další produkty ze své nabídky. S bankami přitom mají klienti často mnohem delší vztah a pečlivou analýzou jeho historie lze velmi dobře poznat jejich zvyky, potřeby a reakce na různé životní situace. Průzkumy z celého světa přitom jasně potvrzují silnou korelaci mezi osobním přístupem a věrnosti ke značce.

V cestě za co nejvyšší úrovní digitalizace je velmi snadné zapomenout na extrémně důležitý faktor přívětivosti a osobního přístupu k zákazníkovi. Je přitom naprosto klíčové, aby si zákazník z využití digitalizované služby odnesl přinejmenším stejně kvalitní zážitek jako z osobního jednání s bankéřem, který zná aktuální situaci klienta a umí vyhodnotit jeho potřeby,“ vysvětluje Čeněk Navrátil a dodává: „Předpokladem k poskytovánívysoce personalizovaných služeb i v čistě on-line prostředí je schopnost zpracovávat množství dat a na jejich základě personalizovaně reagovat a komunikovat ideálně v reálném čase.

Robotický bankéř, služby na míru a úspora nákladů. Banky dneška se bez umělé inteligence a strojového učení neobejdou

Využívání umělé inteligence a strojového učení v oblasti bankovnictví a dalších finančních služeb není žádnou novinkou. I v důsledku turbulentního minulého roku se ale tyto technologie stanou ještě běžnější součástí bankovního světa. Společně s protipandemickými opatřeními totiž dále vzrostly nároky na obsluhu zákazníků digitální cestou, a tedy i na moderní technologie, na kterých jsou tyto služby provozovány.

Technologie umělé inteligence a strojového učení nacházejí v bankovnictví opravdu široké uplatnění. Pomáhají s detekcí hackerských útoků a finančních podvodů, s úvěrovým hodnocením klientů, výběrem vhodného produktu pro každého jednotlivého klienta a prostřednictvím samoučících chatbotů často zajišťují i samotnou komunikaci s klienty. Se zvýšenou poptávkou po plně digitalizovaných službách ale budou muset banky tyto technologie adaptovat ještě mnohem rychleji a integrovat hlouběji.

Klienti v současné situaci více než kdy jindy očekávají, že s nimi jejich banka bude komunikovat plně digitálně, s odezvou v reálném čase a umožní jim vyřešit maximum požadavků přímo v mobilním nebo internetovém bankovnictví – bez nutnosti návštěvy pobočky a kontaktu se zaměstnanci banky.

Současná situace sice banky od základu nemění, ale významně v nich urychlila dlouhodobé trendy. Nejen že nyní potřebují výrazně méně zaměstnanců na pobočkách, ale ve velmi krátké době musely také zásadně přepracovat svůj přístup ke klientům – s mnohem větším důrazem na digitální kanály a plně samoobslužný přístup. 

Koronavirová pandemie významně urychlila digitalizaci bankovnictví. Také ale ukázala, že nestačí jen digitalizovat vybrané, nejčastější činnosti. Banky v současné době musí nabídnout opravdu kompletní digitální obsluhu klientů. Prvním krokem je získáním klienta v digitálním, a to způsobem, který klienta neodradí a vyžaduje na jeho straně co nejméně času a úsilí. Zároveň ale banka musí digitalizovat celý proces, včetně dějů na své vlastní straně. Současné technologie umožní procesy nejen automatizovat a zrychlit, ale také zvýšit přesnost, například při výběru vhodné nabídky pro klienta nebo při stanovení úvěrového rizika,“ vysvětluje Karel Beran, šéf produktů a inovací ve společnosti BSC, která se již 30 let stará o digitální transformaci bankovnictví.

Síla umělé inteligence 

Pokud jde o komfortní obsluhu klientů, mohou banky celou řadu procesů svěřit pokročilým technologiím a dosáhnout tak nejen produktivity, ale také vyšší rychlosti reakce na požadavky klientů a menší chybovosti. Běžné, opakované dotazy nebo servisní úkony mohou zajistit tzv. chatboti (počítačovém programy, které samostatně komunikují s klienty) využívající technologie umělé inteligence, ve spojení s programy pro robotickou automatizaci procesů.

Kombinace analýzy velkých dat a umělé inteligence také umožňuje ve větším měřítku nasazovat personalizovaný přístup ke klientům. Na základě pokročilé analýzy dat totiž mohou být každému nabízeny skutečně relevantní finanční produkty a služby, které reagují na životní situaci klienta a jeho specifické potřeby. Personalizace komunikace s klienty a nabízených produktů přitom představuje základní možnost, jak se vyhnout „odosobnění“ vztahu klienta s bankou, což je problém, který s sebou přechod banky do digitálního prostředí může nést, pokud banka digitalizací neprojde správně. 

„Banky mají k dispozici obrovské množství dat o klientech, které zatím využívají jen v minimální míře. Na základě těchto dat a reakcí na chování klienta v reálném čase, by měly být banky schopny poznat životní situaci a potřeby každého klienta a nabídnout správný produkt nebo službu v místě a čase potřeby. A pokud klient projeví o produkt nebo službu zájem, banka by měla být schopna vyřídit celou žádost online,“ popisuje Karel Beran.

Robotický bankéř

Konkurence na trhu finančních produktů je značná a výhodu získají banky, která zvládnou rychle uvádět nové služby, obsluhovat svoje klienty prostřednictvím kanálů, které zákazníci preferují, a přitom si udržet nízké náklady a vysokou efektivitu. Klientům dnes může spravovat investiční portfolia robot, který nejen že pracuje nonstop a s nižšími náklady, ale díky lepším algoritmům, vyšší rychlosti, přístupu k datům a absenci emocí dosáhne také lepších výsledků.

Nasazení umělé inteligence tedy bankám přináší jak úspory, tak i obchodní úspěchy. Obsluhu zákazníků lze totiž díky AI do značné míry automatizovat a současně jim nabízet vhodné produkty a služby, o které budou mít zájem. „Zkušenosti ukazují, že personalizace kampaní pomáhají zvyšovat úspěšnost akvizice nových klientů až o 10 % a prodeje přes digitální kanály až o 30 %, uzavírá Karel Beran.

Bankovnictví v roce 2021: Digitální, otevřené, empatické a pro každého na míru

Epidemie koronaviru zasáhla všechna odvětví včetně bankovních služeb a dnes je již jasné, že výrazně ovlivní také to, kam bude tento sektor směřovat během roku 2021 i v letech nadcházejících. Vládní restrikce a omezení spojená s prevencí šíření nákazy ale neukázala jen to, kam se banky budou ubírat, ale také to, jak moc se proměnily v letech minulých. Co můžeme od českých bank čekat v nejbližší době a jak se vyvine jejich vztah se zákazníkem?

Digitálně od samého začátku

Nuceného uzavření poboček bank si podstatná část klientů nemusela ani všimnout, protože se do banky osobně už měsíce, ne-li celé roky, nevydali. Loňský jarní a podzimní lockdown ale bude z pohledu vztahu mezi bankou a klientem znamenat další zrychlení trendu digitalizace, který je naprosto nevyhnutelný. Ani klienti, kteří začali svoje účty spravovat z počítače nebo telefonu teprve letos, se totiž po uvolnění všech opatření na pobočky už naplno nevrátí, na čemž vydělají jak banky, tak i samotní klienti, protože digitalizace znamená zásadní zvýšení komfortu pro zákazníka.

Možnost kompletního ovládání účtu prostřednictvím počítače nebo telefonu odstraňuje překážky při využívání bankovních služeb a výrazně zvýhodňuje banky, které takovou možnost poskytují. „Tempo digitalizace se ani v následujícím roce nesníží. Už takřka všechny banky budou umožňovat nejen on-line založení účtu, ale i pořízení dalších finančních produktů, jako např. spoření, investic nebo nezajištěných úvěrů, prostřednictvím mobilního a internetového bankovnictví – pohodlně a během několika minut,“ říká Karel Beran, šéf produktů a inovací ve společnosti Banking Software Company (BSC).

Založení nového účtu, vystavení kreditní karty nebo čerpání úvěru v předschváleném limitu jsou jednoduché operace, které nevyžadují žádnou asistenci ze strany banky. V intuitivní bankovní aplikaci se klient snadno obslouží sám – ve chvíli, kdy mu to vyhovuje, a se zařízením, které má zrovna při ruce. Pro banku to znamená možnost získat více klientů, poskytnout nové služby a zásadním způsobem snížit náklady.

Pozitivní zkušenost pro všechny

Rok 2020 přinesl obrovské změny ve způsobech, jakými pracujeme, nakupujeme, komunikujeme nebo se bavíme. Firmy musely velmi rychle a v obrovském měřítku zavést možnost práce z domova, obchodníci začít prodávat on-line a banky obsluhovat klienty bez osobních schůzek. Finanční instituce ale musí při zvyšování tempa digitalizace dbát nejen na platnou legislativu, ale také na bezpečnost a zákaznickou zkušenost.

„Zatímco dříve digitální bankovnictví ve větší míře využívali především mladší a technicky zdatnější klienti, v současnosti se uživateli digitálního bankovnictví stávají i konzervativní a starší klienti, kteří zatím digitální kanály příliš nevyužívali. Banka tak musí vytvořit prostředí přístupné všem skupinám svých klientů, aby si z něj odnesli pozitivní zkušenost bez ohledu na svůj věk nebo technickou zdatnost.“ vysvětluje Karel Beran z BSC.

Přístup klientů k funkcím a ovládání bankovních aplikací se může zásadně lišit, takže zatímco mladší klienti budou preferovat například komunikaci přes WhatsApp a placení hodinkami, rychlé posílání peněz mezi přáteli nebo transakce s kryptoměnami, starší uživatelé bankovních aplikací uvítají jednoduché ovládání s možností snadného spojení s podporou na zákaznické lince.

Individuální bankovnictví

V následujícím roce bude pro banky důležité zjistit, jaké služby jsou pro jejich klienty v post-koronavirové době důležité a přizpůsobit nabídku aktuálním potřebám svých zákazníků. Nelehký úkol může bankám usnadnit analýza velkých dat nebo technologie umělé inteligence. Analýza dat umožní bankám přizpůsobit služby na míru konkrétním zákazníkům a jejich potřebám, životním plánům a samozřejmě i aktuální finanční situaci. „Banky dnes mohou pracovat s velkým množstvím dat z různých zdrojů a na jejich základě přesně cílit s personalizovanými nabídkami svých služeb na konkrétní potřeby klientů. Takto personalizované a přesně cílené nabídky jsou výrazně úspěšnější a poskytují dobrou návratnost potřebných investic,“ dodává Karel Beran z BSC.

Datová analýza a technologie umělé inteligence nejsou pro banky žádnou novinkou. Již dnes se tyto nástroje používají např. při odhalování podvodů a některé banky je již využívají také ke scoringu klientů v rámci schvalování úvěrů. Velkým trendem je také využití těchto technologií pro analýzu potřeb klientů a vytváření cílených nabídek produktů a služeb.

Nové služby díky otevřeným API

Otevření bankovnictví na základě evropské regulace PSD2 zatím rozhodně nevyčerpalo svůj značný potenciál. Většina českých bank zatím využívá jen základní možnosti otevřeného API, aby svým klientům v rámci jediného prostředí zpřístupnila informace o všech jejich účtech v různých finančních ústavech, s možností kontroly zůstatku nebo provádění plateb.

O mnohem bohatších možnostech otevřených rozhraní bankovních služeb hovoří Karel Beran z BSC: „Pro naše klienty jsme implementovali například službu umožňující jednoduchou integraci podnikového ERP systému s bankou, která poskytuje zajímavé možnosti automatizace firemních procesů. Otevřená API lze využít například i k ověření příjmů a výdajů klienta přímým napojením na jeho bankovní účty, a použít jej jako vstup do jeho úvěrového hodnocení, bez nutnosti předkládání papírových potvrzení.“

Investice do digitalizace se rychle vrací

České banky vstoupí do nového roku v nelehké situaci. Epidemie koronaviru způsobuje značné ztráty ve všech odvětvích a marže ze základních finančních služeb jsou poměrně nízké. Banky se navíc nacházejí nejen pod tlakem klientů požadujících stále nové a lepší služby za méně peněz, ale také dravých neobank, operujících výhradně na internetu, nebo internetových gigantů jakou jsou Apple, Amazon, Google nebo Facebook. 

„Jednoznačnou cestou, jak zůstat relevantní, udržet si klienty a získávat nové, je neustále inovovat a přicházet s produkty a službami, které klientům zjednoduší život. A hlavně tyto produkty nabízet ve správný čas, na správném místě a přizpůsobené potřebám klienta. Oproti nadnárodním hráčům mají české banky velkou výhodu v možnosti individuálního přístupu ke klientům a vysoké znalosti místního trhu,“ uzavírá Karel Beran, šéf produktů a inovací ve společnosti Banking Software Company.

S expanzí pražské BSC do regionů MENA a západní Evropy pomůže Armand Magharian

Do společnosti BSC, české jedničky na poli vývoje bankovního softwaru, nastoupil Armand Magharian (33), který zaujme pozici ředitele strategických projektů. Jeho hlavním úkolem bude pomáhat BSC získávat obchodní příležitosti, a to především v regionu Středního východu, Afriky a západní Evropy.

Speciální operační systém pro digitální banky a jeho jednotlivé komponenty z dílny české BSC využívají již nyní banky po celém světě. Nová posila BSC má pomoci zahraniční expanzi softwarových řešení pro digitalizaci bankovnictví dále rozvíjet, přičemž prvotním cílem je posílit pozici v regionu MENA, v němž BSC vidí aktuálně největší potenciál. 

„V MENA regionu je celá řada velkých bank, které chtějí ve větším digitalizovat. Hledají proto kvalitní partnery, kteří jim dokáží dodat nejen potřebný software, ale s ním i hotová byznysová řešení, díky nimž mohou v této složité a konkurenční době uspět. Věřím, že BSC nabízí řešení, které díky své komplexitě jen těžko hledá konkurenci,“ popisuje Armand Magharian.

Armandu Magharianovi v dosahování vytyčených cílů pomůže jak dobrá znalost regionu Středního východu a Afriky, tak i špičková jazyková vybavenost, která je pro jednání na těchto trzích velkou výhodou. Těžit pak bude moci také ze svých dlouholetých zkušeností v oblasti mezinárodního obchodu, a to napříč nadnárodními firmami v Egyptě, Libanonu, Itálii, Lucembursku i České republice. 

„BSC je firmou, za níž stojí 30letá praxe, skvělá reputace a také uznání globálních lídrů v čele s renomovanou poradenskou společností Gartner. Věřím tedy, že má BSC v rámci digitalizace bankovnictví opravdu co nabídnout. Mým úkolem je stát se spolehlivým partnerem pro nejvyšší management bank a finančním domům pomáhat k tomu, aby mohly nabízet špičková bankovní řešení, která přinášejí skutečnou přidanou hodnotu,“ uzavírá Armand Magharian.

Banky vidí příležitost v monetizaci zákaznických dat. Open-banking jim může pomoci zpět k vysokým ziskům

Rok 2020 a s ním spojená koronavirová krize vnesla nejistotu a finanční ztráty do celé řady odvětví. Výjimkou nejsou ani banky, které hlásí propady zisku a přemýšlí, jak se co nejdříve vrátit k předkrizovým výsledkům. Cest k optimalizaci příjmů a výdajů je celá řada. Finanční ústavy po celém světě ale přicházejí na to, že velký potenciál skýtá koncept „open-bankingu“, který se dosud rozvíjel o poznání méně, než se očekávalo. 

Globální i lokální banky a fintechy postupně objevují, že tím potřebným novým „palivem“ pro růst a zvyšování zisku mohou být především zákaznická data a jejich monetizace. Informace jsou pochopitelně cennou komoditou odjakživa, ale až open-banking přináší možnost data o zákaznících a jejich chování agregovat a využívat ve velkém, napříč službami.

Koncept otevřeného bankovnictví spočívá v tom, že klienti bank mohou svá data o zůstatcích a transakcích poskytnout třetím stranám. Klient díky tomu v mobilní aplikaci či webové službě může sledovat například pohyby na svých účtech u různých bank, nebo jednodušeji využívat jiné bankovní i nebankovní produkty. Třetím stranám stačí patřičná licence a technologická schopnost napojit se na danou banku skrze API.

Open-banking ale není jen o zpřístupnění zůstatků a transakční historie. Umožňuje do internetového bankovnictví připojit produkty a služby třetích stran, díky čemuž je mnohem jednodušší nabízet relevantní produkty šité na míru klienta. Pokud například zákazník připojí do svého internetového bankovnictví své spořící produkty vedené v jiných bankách, finančnímu ústavu se rázem otevírá příležitost nabídnout mu třeba odpovídající investiční produkty. Možností se ale otevírá mnohem více.

„Povinnost poskytovat třetím stranám klientská data o zůstatcích na účtech a transakční historii daná směrnicí PSD2 způsobila mnoha bankám nejprve obavy. Především velké banky se obávaly, že budou muset vynaložit nemalé prostředky na implementaci regulace a bude hrozit, že ztratí vztah s klienty, které jim přetáhnou nové digitální banky a fintech společnosti. Až po nějaké době si uvědomily, že to může být naopak, a že to, co vidí jako hrozbu, by měly vidět spíše jako velkou příležitost“ popisuje Karel Beran, ředitel produktů a inovací ve společnosti BSC, která má již 30leté zkušenosti s vývojem produktů digitálního bankovnictví pro největší české i globální banky.

V rámci otevřeného bankovnictví a připojování služeb třetích stran může profitovat jak banka, tak i klient. Příkladem je možnost získat detailní kontrolu nad svými příjmy a výdaji. V zahraničí vidíme, že klient díky agregaci dat a jejich přehlednému zobrazení může například zjistit, zda neutrácí příliš mnoho peněz za oblečení či zda neplatí neúměrně velké pojištění, vysoké poplatky za energie a podobně. Uživatel internetového bankovnictví tak může ušetřit a banka zároveň získá provizi za prodej produktu či za přivedení zákazníka dané službě.

Podstatou open-bankingu je možnost agregovat výrazně vyšší množství uživatelských dat a díky tomu zvyšovat kvalitu nabízených služeb. Pro ty šikovnější banky, firmy a služby tak vzniká prostor oslovit mnohem více zákazníků, s tou nejrelevantnější možnou službou a v tu nejvhodnější chvíli. 

„Otevřené bankovnictví je jednou z největších příležitostí současného bankovního světa. Banky mohou klientům nejen nabízet inovativní produkty a služby třetích stran, ale především jim nabízet služby šité dokonale na míru, protože široká dostupnost mnoha různých dat bankám umožní klienta a jeho potřeby lépe poznávat. Pokud se finančním ústavům podaří tuto příležitost správně uchopit, mohou jednak najít nové zdroje příjmů, ale také posílit svou roli ve společnosti a zlepšit vlastní vnímání mezi klienty,“ uzavírá Beran.

Bankovní pobočky jako poradenská centra: Koronavirus urychlil ústup hotovosti i digitalizaci

Letošní koronavirová pandemie doprovázená řadou vládních omezení proměnila mnoho oborů podnikání a výjimkou přirozeně není ani bankovnictví, které prošlo transformací primárně ve třech rovinách. Těmi jsou tempo digitalizace služeb, přístup k bankovním pobočkám a v neposlední řadě také využívání hotovosti. Tyto tři roviny se do značné míry prolínají. Je to totiž právě digitalizace, která je motorem všech návazných změn.

Podívejme se nejdříve na postupnou proměnu role bankovních poboček. Ty byly ještě donedávna vnímány jako místo pro získávání klientů, zakládání nových produktů, nebo realizaci platebních transakcí. S postupující digitalizací se však význam poboček významně posouvá. 

Plně digitální bankovnictví mění denní rutinu bankéřů

Zmíněná proměna bankovních poboček neznamená, že by význam pobočkové sítě výrazně klesal. „Pobočky s námi budou i nadále, ale spíše jako poradenská centra. Odpovídajícím způsobem se mění i role pobočkových zaměstnanců bank,“ vysvětluje Karel Beran, šéf produktů a inovací ve společnosti BSC, která se již 30 let stará o digitální transformaci bankovnictví.

Naše internetová a mobilní bankovnictví se postupem času rozvinula do té míry, že z pohodlí domova je možné realizovat nejčastější bankovní operace, a to včetně založení účtu či jakéhokoliv jiného produktu. Nastala doba, kdy mnozí klienti banky pobočku nikdy nenavštívili, a dá se očekávat, že po současné koronavirové krizi jejich podíl ještě významně poroste. Digitální služby se naučili využívat i starší klienti, kteří dříve spoléhali na osobní návštěvu, ale strach z nákazy je donutil přejít na digitální bankovnictví.

Ačkoli klesá počet rutinních bankovních operací, které jsou na pobočkách prováděny, jsou oblasti, ve kterých budou pobočky bank nadále nezastupitelné. Mezi ty patří prodej složitějších a pro klienty významnějších bankovních produktů, jako jsou například hypotéky nebo investice. Důvodem není nedostatečná vyspělost technologií, ale potřeba klientů poradit se s bankéřem a snaha bank poskytnout osobní péči. 

„Pokud jde o pořízení vlastního bydlení a zadlužení často i na desítky let, osobní konzultace s bankéřem je pro většinu lidí nezbytnou součástí procesu, a to bez ohledu na jejich technické dovednosti a ochotu používat digitální služby,“ vysvětluje Karel Beran.

Hotovost mizí. Důvodem je drahý oběh i zdravotní rizika

Nejsou to ale jen rutinní bankovní operace, které mizí z poboček, je to také hotovost. Koronavirová pandemie u spotřebitelů výrazně urychlila přesun k bezhotovostním platbám. Sdružení pro bankovní karty hlásí, že navzdory zmrazení cestovního ruchu počet bezhotovostních transakcí za první pololetí letošního roku znatelně rostl. Češi provedli o 19 % bezhotovostních plateb více než před rokem a objem těchto plateb rostl prakticky stejným tempem – o 19,8 procenta.

Je logické, že do proměny poboček výrazně promlouvá i tento trend. Lidé se učí žít bez hotovosti, klesá objem výběrů z bankomatů a mnohem méně jsou využívány i pokladny bank. Banky snižují počet specializovaných hotovostních přepážek, nahrazují je přepážkami kombinovanými a stále více také vkladovými bankomaty. 

„Dá se předpokládat, že v budoucnosti vznikne sdílená síť vkladových bankomatů a nakonec hotovost z poboček zmizí zcela. Omezování hotovostních transakcí má ostatně svůj jasný ekonomický důvod. Náklady na zpracovávání a oběh hotovosti jsou velmi vysoké, nehledě na další negativní dopady, jako je dnes aktuální šíření bakterií a virů skrze oběživo,“ říká Beran.

Zajímavé je, že i přes náklady a komplikace, které s sebou oběh hotovosti nese, je to až koronavirus, který její ústup urychlil. Při placení bezkontaktní kartou, mobilním telefonem či třeba hodinkami totiž výrazně klesá riziko nákazy a bezhotovostní platbu tedy preferují jak obchodníci, tak nakupující.

BSC zařazena Gartnerem mezi vzorové dodavatele bankovní digitalizace

Největší bankovní softwarehouse v České republice, společnost Banking Software Company (BSC), byla zařazena mezi doporučené dodavatele řešení v oblasti digitálních bankovních platforem v rámci prestižního reportu Gartner Market Guide for Digital Banking Platforms. Bankovní instituce po celém světě tak mají zase o důvod více, proč si za dodavatele řešení pro digitalizaci vybrat právě pražskou společnost BSC. Pro tu zařazení do reportu znamená další uznání kvality a také její relevance v celosvětovém měřítku.

Gartner Market Guide renomované analytické společnosti Gartner dlouhodobě slouží coby respektovaný přehled relevantních dodavatelů v konkrétních tržních oblastech, přičemž Market Guide for Digital Banking Platformspokrývá softwarová řešení pro digitalizaci bankovnictví, která jsou založena na komplexních bankovních platformách.

Aby byl dodavatel do přehledu zařazen, musí splňovat velmi přísná kritéria a úspěšně projít demonstrací řešení před globálními experty společnosti Gartner. Společnost BSC zaujala svým vlajkovým produktem Digital Bank OS, který finančním institucím umožní nejen digitalizovat stávající produkty a služby, ale také otevírat nové obchodní příležitosti díky kombinaci datových analýz, digitálních ekosystémů a širokých možností integrace.

„Jsme velmi rádi, že nás Gartner do Market Guide for Digital Banking Platforms 2020 zařadil. Především pro naše budoucí klienty je to potvrzení, že je BSC globálním poskytovatelem, který patří mezi světovou špičku v oblasti řešení digitálního bankovnictví,” vyjádřil se k zařazení do Gartner Market Guide Karel Beran, ředitel produktů a inovací v BSC, a dodal:

„Gartner zařadil BSC již do několikátého reportu – byli jsme vybráni mezi dodavatele řešení pro digitální transformaci a řešení pro multikanálové digitální bankovnictví a nyní mezi prověřené dodavatele digitálních bankovních platforem. Taková uznání jsou pro nás kromě jiného impulsem k dalšímu budování globální partnerské sítě, s jejíž pomocí chceme uspokojovat poptávku všech bank, které chtějí nejen digitalizovat své produkty, ale především neustále inovovat, nabízet svým klientům lepší služby a otevírat nové obchodní příležitosti.“

BSC se digitální transformací bankovnictví zabývá již od 90. let a v České republice je jasným lídrem na tomto poli. V rámci dobývání světových trhů spoléhá BSC na svůj Digital Bank OS, vlastní operační systém pro banky, který zajistí potřebnou funkčnost pro digitální distribuci bankovních produktů a služeb a zároveň bankám umožní přes API připojit aplikace a služby třetích stran. Banka, která systém využívá, se tak může odlišit a svým klientům nabízet služby daleko za hranicemi běžného bankovnictví.

Pražský bankovní softwarehouse sbírá za svoje řešení ocenění po celém světě. Letos si například BSC s gruzínskou TBC Bank odnesla cenu Global Finance za nejinovativnější korporátní banku regionu střední a východní Evropy, loni se TBC pro změnu stala nejlepší mobilní bankou na světě. Na domácím trhu je BSC kromě významného hybatele digitalizace také jasnou jedničkou na poli softwaru pro regulatorní výkaznictví, který se dokáže postarat o všechny povinnosti v oblasti povinných výkazů směrem k dozorovým orgánům.

Budoucnost bankovnictví je v péči o klienta. Systém bankám na klíč dodají IT specialisté či Google

Světem bankovnictví hýbou moderní technologie a banky se předhánějí v tom, jaká přinese větší inovaci a která bude mít hezčí a šikovnější internetové a mobilní bankovnictví. O to zvláštněji může znít představa, že banky v budoucnu vůbec nebudou potřebovat vlastní IT a jejich práce bude spočívat „jen“ v péči o klienty a vlastní finanční portfolio. Technologie totiž na klíč zajistí technologické firmy. A klidně ty největší v čele s Googlem.

Technologický gigant Google během srpna oznámil, že uzavřel partnerství již s osmi americkými bankami, které budou již od příštího roku nabízet klientům bankovní služby skrze aplikaci Google Pay. Mezi bankami jsou jak velcí globální hráči jako Citi, tak i malé komunitní družstevní záložny, které samy o sobě nemají dostatečný technologický aparát k budování vlastního digitálního bankovnictví.

Google chce se svým novým projektem proniknout do dalšího segmentu lidského života a bankám ukazuje další možnou cestu k digitalizaci, která pro ně zatím byla asi jen těžko představitelná. Proč by ale finanční instituce vynakládaly miliardy na nekončící údržbu a vylepšování svých IT systémů, když si mohou koupit hotovou technologii na klíč?

Snadná cesta k digitalizaci

Do budoucna je dobře představitelné, že menší, případně středně velké banky nebudou po vlastní ose vyvíjet ta samá technologická řešení, u kterých není příliš velký potenciál odlišit se od konkurence. Namísto toho se zaměří na kvalitní zákaznickou péči, účinný marketing a především designování samotných finančních produktů a služeb. O technologii se pak postará někdo jiný. Nadnárodní gigant tak opisuje od specializovaných technologických firem, které tento přístup poslední roky prosazují.

„Vstup Googlu do tohoto segmentu je bezesporu zásadní zprávou pro celý trh. Nejedná se ale o nic nového. V BSC s naším americkým partnerem již léta dodáváme hotovou banku na klíč a institucím umožňujeme již během 3 měsíců spustit úplně novou digitální banku. Kromě bank, které potřebují digitalizovat a držet krok s dobou, mohou takové řešení využít i například sportovní kluby či třeba velcí retailoví hráči. Ti tak mohou pro svou širokou základnu klientů bleskově postavit banku a přinést jim tak další služby navíc,“ popisuje Čeněk Navrátil, obchodní ředitel společnosti BSC.

Technologičtí hráči, jako je Google nebo česká BSC, umožní bankám, které stojí na složitých core-bankingových systémech zatížených historickým vývojem, rychle přistoupit k bankovní digitalizaci, a to prakticky bez rizika a s vidinou velkých finančních úspor. Banka na klíč navíc nemusí být pro danou instituci jedinou cestou. Poskytování bankovních služeb skrze platformy jako Google Pay může být jednoduše dalším prodejním kanálem a krokem vstříc uživatelům.

Takto „na klíč“ může případně jednoduše vzniknout banka s novým digitálním brandem, která bude cílit na jinou cílovou skupinu, než kterou daná banka oslovuje běžně. Při využití služeb, které nabízí specializované firmy jako BSC, se navíc banka neochudí o svůj brand, ani se o něj nebude muset s nikým dělit. Její digitální bankovnictví ponese identitu dané banky, jen jej pro ni lépe a levněji vyvinou experti.

„Ve výsledku budou spokojeni všichni, protože technologické firmy se budou moci prosadit v oblasti technologií, na jejichž vývoj mají potřebné know-how i prostředky. Banky získají snadnou cestu k digitalizaci a budou se moci soustředit na věci, které jsou pro ně důležitější. A klient získá skvělý software a banku si bude vybírat čistě podle kvality bankovních služeb,“ uzavírá Čeněk Navrátil z BSC.

Je otázkou, kdy podobné trendy dorazí i do České republiky, a jak na krok Googlu zareagují další technologičtí hráči jako Apple. Ten ostatně již nabízí vlastní kreditní kartu, kterou mu bankovně zaštiťuje Goldman Sachs. Není ale sporu o tom, že technologičtí hráči mají v bankovnictví své velké ambice, které by svět bankovnictví mohly poměrně výrazně proměnit. Neznamená to ale, že by banky ztrácely na významu. Začnou se jen soustředit na jiné věci.

Foto_CenekNavratil_BSC

BSC pomohla postavit nejinovativnější korporátní banku v CEE

Česká jednička na poli vývoje bankovního softwaru, společnost Banking Software Company (BSC), slaví další mezinárodní úspěch. Gruzínská banka TBC Bank, které BSC pomohla se vyšvihnout na světovou technologickou špičku a dobýt gruzínský trh, získala od prestižního magazínu Global Finance titul nejinovativnější korporátní banky regionu střední a východní Evropy.

V široké mezinárodní konkurenci získala TBC Bank titul nejinovativnější banky celého regionu a ukázala tak nejen svou mimořádnou technologickou vyspělost, ale i důraz na pochopení potřeb zákazníků. Vítězové jednotlivých kategorií byli vybíráni porotou složenou z renomovaných analytiků společnosti Infosys a editory známého odborného magazínu Global Finance, jehož soutěž má již více než 20letou tradici.

„S TBC Bank již pracujeme velmi dlouho a její opakované globální úspěchy nás tedy samozřejmě těší. Podobná ocenění jsou důkazem, že naše společné úsilí nese ovoce, a že banky z podceňovaného regionu východní Evropy mohou být z hlediska inovace inspirací pro celý svět. TBC jasně ukazuje, že dobře vedená digitalizace banky spojená s empatickým přístupem k potřebám zákazníků vede k úspěchu,“ komentuje ocenění pro TBC Bank Petr Koutný, CEO společnosti Banking Software Company.

BSC pro banky a finanční instituce z celého světa vyvíjí vlastní digitální operační systém, který zajistí veškerou potřebnou funkcionalitu pro digitální obsluhu klienta a zároveň i možnost klientovi zpřístupnit služby poskytované nezávislými subjekty prostřednictvím jemu známé bankovní aplikace. Banka tak může integrovat vlastní různorodé komponenty i aplikace třetích stran a uspokojit tak jakoukoliv zákaznickou potřebu.

„Tento úspěch je důkazem, že přestože každý bankovní trh je jiný, s digitálními komponentami, jež jsou součástí našeho Digital Bank OS, můžeme dosáhnout skvělých výsledků i na velmi rozdílných trzích,” vysvětluje Petr Koutný z BSC.

Vítězové jednotlivých kategorií jsou vybírání na základě posouzení řady parametrů souvisejících s kvalitou digitálních služeb. Patří mezi ně například úspěšnost strategie banky pro přilákání zákazníků k využívání digitálních služeb, růst báze digitálních zákazníků, šíře nabídky digitálních produktů, průkaznost výhod plynoucích z digitálních iniciativ banky a v neposlední řadě také design a funkčnosti webových i mobilních webových stránek banky.

„Letošní globální pandemie výrazně zrychlila posun k digitalizaci bankovnictví, ale vizionářské banky se touto cestou vydaly již dříve,“ popisuje Joseph D. Giarraputo, přispěvatel a vedoucí vydání magazínu Global Finance. „Ocenění Digital Bank Awards cílí na ty finanční instituce, které jsou v čele pelotonu a jsou hybatelem změny směrem k nové podobě světového bankovnictví.”

Global Finance: Nejlepší korporátní digitální banky střední a východní Evropy pro rok 2020

Petr-Koutny-2