Jan Nápravník

HoppyGo: Počet uživatelů P2P carsharingu vzrostl o 57 procent

  • Obliba sdílené mobility v Česku každoročně stabilně roste ve dvouciferných číslech
  • Majitelé vozů si vloni díky carsharingu rozdělili přes 12,5 milionu korun
  • Na platformě je v nabídce přes 300 modelů vozů od více než 1400 majitelů
  • Pojem sdílená ekonomika zná o pětinu více řidičů než v předchozím roce

 

Praha 28. ledna 2020: Zájem o český P2P carsharing – tedy model, kde si uživatelé půjčují auta mezi sebou – významně roste. Potvrzují to čísla společnosti HoppyGo, jejíž uživatelská základna se neustále rozšiřuje. Rok 2019 největší český P2P carsharing završil s již 66 tisíci uživateli, kteří mají možnost zapůjčit si vůz již ve více než 240 českých městech. Průměrná délka zápůjčky činila 3,6 dnů, což je o 20 % více než v roce 2018. Ze statistik vyplývá, že český P2P carsharing je na vzestupu a uživatelé produkty sdílené mobility postupně adoptují mezi služby denní potřeby.

Carsharing přestává být doménou letních víkendů a pro české motoristy se stává využívanou možností přepravy na cestách všeho druhu. Dokládá to i fakt, že vozy platformy HoppyGo se nacházejí již ve více než 240 českých městech. Samozřejmě carsharing je stále nejsilnější doménou velkých měst, jako je Praha, Brno či Ostrava, nicméně ostatní regiony rapidně přibývají. Řidiči z menších měst tak mají čím dál více možností, jak se do sdílené mobility zapojit.

„I díky rozšíření platformy do všech regionů České republiky jsme v minulém roce majitelům vozů vyplatili více než 12,5 milionů korun. Zároveň jsme reagovali na podněty ze strany uživatelů a do nového roku přicházíme s novým vylepšeným pojištěním, které zlevní v průměru o více než 50 %. Carsharing tak bude ještě dostupnější,“ uvádí Robin Švaříček, CEO P2P carsharingu HoppyGo.

Zvýšený zájem o carsharing dokládají i další údaje společnosti HoppyGo. Uživatelé v loňském roce najezdili v průměru za jednu zápůjčku o 35 % více než v roce 2018, k čemuž výrazně přispěla letní sezona, kde průměrný nájezd činil takřka 700 kilometrů. Úměrně k počtu nabízených vozů rostl i počet poptávek ze strany motoristů. K prosinci loňského roku bylo evidováno téměř 16 tisíc poptávek, což je o 48 % více než v předcházejícím roce. Uživatelé mohou vybírat již ze zhruba 1800 aut a více než 300 modelů vozů.

Nejtypičtějším uživatelem služby s více než polovičním podílem je muž ve věku 25 až 34 let. Ženy tvoří pětinu uživatelů HoppyGo a jejich zastoupení mezi uživateli sdílené mobility neustále roste. „Platforma HoppyGo je přístupná všem, což potvrzuje třeba i 119 evidovaných národností mezi uživateli, i když samozřejmě dominují především ti tuzemští. Službu využívají všechny věkové kategorie – našemu nejstaršímu registrovanému uživateli bylo v loňském roce 90 let,” uvádí Švaříček. 

Nedílnou součástí úspěšného fungování P2P carsharingu je vzájemná důvěra mezi řidiči. Díky systému hodnocení mají uživatelé přehled o tom, s kým se na zápůjčce dohodli. V loňském roce se navýšilo průměrné hodnocení mezi uživateli a pronajímateli na současných 4,89 hvězdiček z pěti. Dobrá zkušenost, vzájemná důvěra a finanční ohodnocení posilují zájem o sdílenou mobilitu. To ostatně potvrzují data z průzkumu, který na konci listopadu provedla na reprezentativním vzorku populace 1 016 respondentů agentura IPSOS. Za hlavní výhodu sdílené ekonomiky lidé považují zejména finanční výhodnost a komfort. Více než třetina populace uvažuje o tom, že by za finanční odměnu byla ochotná pronajmout svůj vůz. Nárůst zájmu o carsharing se odrazil i na vyšší obecné znalosti pojmu sdílená ekonomika, který v roce 2019 znalo o pětinu více řidičů než v předchozím roce.

Rok 2019 byl pro HoppyGo v mnoha ohledech přelomový. Uživatelé si celkově zapůjčili vozy na více než 21 tisíc dní, což je takřka o 40 % více než v roce 2018. „V rámci přiblížení služby co nejvíce řidičům jsme zavedli nový měsíční tarif, se kterým se dlouhodobější zápůjčka auta, v porovnání s klasickým operativním leasingem, opravdu vyplatí, a bonusem pro zákazníky je i flexibilita takového pronájmu. Na letošní rok chystáme několik zásadních novinek a expanzi do zahraničí. Pracujeme na tom, aby byl rok 2020 pro HoppyGo ještě úspěšnější než ten předcházející,“ uzavírá Robin Švaříček.

 

HG_2019_infografika

Pomoc na poli i s daňovým přiznáním – farmáři díky digitalizaci zefektivňují administrativní práci

Digitalizace zemědělství přináší kromě pomocí v terénu i důležitou úlevu při nutné administrativě. Zemědělci se každý rok musí potýkat s vyměřováním svých pozemků, ať už se jedná o vlastníky, uživatele či pachtýře. Český lídr v oblasti argotech startup Agdata proto přináší novinky, které farmářům zjednoduší byrokracii a budou mít víc času na práci na poli.

Datum 31. ledna je pro zemědělce vlastnící pozemek důležitým dnem, protože do tohoto termínu musí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí podat daňové přiznání za rok 2019. Ti, kteří své pozemky digitalizují, mají před ostatními náskok. Díky chytrému systému pro správu polností, který je zakomponován do platformy Agdata, mohou z pohodlí mobilního telefonu či počítače jednoduše své pozemky administrativně spravovat, což jim řádově šetří desítky hodin jinak namáhavé a zdlouhavé práce. Evidence půdy je podle dat startupu Agdata nepostradatelnou součástí práce pro všechny zemědělce, kteří hospodaří na pozemku větším než 250 hektarů. Těch je několik tisíc. Avšak i ostatní zemědělci potřebují s vymezením pozemku pomoci.

„Při debatách s farmáři jsme zjistili, že je trápí především složité mapování pozemků a náročné řešení s katastrálním úřadem. Proto jsme do našeho systému správy pozemku zapojili LPIS a KN mapy. S těmi může farmář jednoduše pracovat. K tomu jsou přidané vektorové kresby, které získáváme z GPS. Mapy se mohou vzájemně překrývat, takže zemědělec má vždy přehled o tom, jak přesně jeho pozemek vypadá, kde končí a tím pádem ho může s pomocí našeho chytrého systému snadno vyměřit,“ uvádí Lukáš Musil, obchodní ředitel společnosti Agdata a zároveň akreditovaný konzultant ministerstva zemědělství.

Správa daňových přiznání a evidence pozemků je součástí ekosystému Agdata, který je určen pro malé i velké podniky. Aplikace pomáhá generovat podklady pro tvorbu daňového přiznání, jehož vyplnění je poté otázkou několika kliknutí a nezabere více než pár minut. Zemědělci díky zapojení moderních technologií mají lepší přehled o svém pozemku a mohou se efektivněji věnovat své práci. Podle údajů platformy Agdata se efektivita zapojených zemědělců zlepšila více než pětinásobně, což vzhledem k výkyvům počasí a častému suchu dokazuje nutnost využívání moderních technologií v současném zemědělství. V současné době je do ekosystému Agdata zapojeno přes 1700 farmářů a další neustále přibývají. Díky tomu operují již na 20 % české půdy.

Agdata operují již na 20 % české zemědělské půdy. Farmáře do digitalizace tlačí legislativa i klima

 

České zemědělství se nepřestává pod tlakem legislativy, klimatických změn a hledání úspor digitalizovat, z moderních technologií se stává nový nutný standard. Dokládají to čísla agrotech startupu Agdata, největší české společnosti, která se digitalizací farem a implementací chytrých senzorů zabývá. Na konci roku 2019 její nástroje poprvé využívalo ji více než 1700 farmářů, což je asi 10 % ze všech, kteří mají zemědělství jako svou obživu. Celkem tito farmáři obdělávají pětinu zemědělské půdy v Česku. Podle představitelů Agdata by přesto mělo být tempo digitalizace rychlejší.

 

Počet farmářů, využívajících nástroje společnosti Agdata stoupl v roce 2019 o více než desetinu. Digitální nástroje a periferie se nově objevily jak na polnostech malých farem, tak velkopodniků, stále větší zájem o ně mají také sadaři a vinaři, pronikají i do živočišné výroby. Výrazně také narostl počet plně digitalizovaných farem – tedy těch, které využívají digitální software i IoT hardware jako běžnou součást svého hospodářství. Zastoupeny jsou sice v jednotkách procent případů, meziročně jejich počet však stoupl na zhruba dvojnásobek.

V současné době Agdata provozují několik tisíc senzorů a IoT zařízení. Nejpoptávanějším produktem se staly chytré meteostanice, které poskytují v reálném čase hyperlokální předpověď počasí a slouží tak jako odpověď na nevyzpytatelné povětrnostní podmínky. Na druhém místě se nachází inteligentní GPS navigace, umožňující mít přehled o pojezdech mechanizace a detailně plánovat jízdy zemědělské techniky, čímž mohou přinést úspory v čase stráveném na poli i spotřebě paliva. Třetí nejpoptávanější jsou senzory na kontrolu úrody, které se staly novým standardem při ochraně plodin před novými druhy škůdců.

„Zemědělci stojí před největšími výzvami v novodobé historii. Musí se potýkat s klimatickou změnou a výkyvy v počasí, které ovlivňují úrodu v podstatě všech pěstovaných plodin a přináší nová rizika v podobě škůdců. Zároveň jsou vystaveni novým tlakům v podobě regulatorních nařízení, které upravují způsob, jak nakládat s výsadbou. Digitalizace se proto musí stát novým standardem, dostáváme se do bodu, kdy se bez ní neobejde žádná farma,“ zmiňuje Jiří Musil, výkonný ředitel Agdata. Zároveň uvádí, že tempo digitalizace by mělo být s ohledem na okolnosti ještě rychlejší.

Čeští zemědělci přitom mají pro digitalizaci svých provozů ideální podmínky. Republika je pokryta kvalitním signálem IoT sítí, dodavatelé řešení mají mnohaleté know-how a digitalizaci farem je nakloněn i stát. Technologie zároveň zlevňují a zlepšuje se jejich dostupnost.

Dnes už není problém kupovat si jednotlivé komponenty v e-shopu a instalovat si je svépomocí. Zemědělci tak mají možnost budovat a vylepšovat digitální farmy nepřetržitě. S počtem zapojených farem také rostou příklady dobré praxe. I proto předpokládáme, že tempo digitalizace bude v roce 2020 ještě rychlejší,“ dokončuje Musil.

Nahlásit autovrak jde během minuty. Občané a samosprávy společně bojují proti odstaveným vozidlům pomocí Mobilního Rozhlasu

Nově schválená novela zákona o silničních komunikacích pomůže místním samosprávám a vlastníkům komunikací v boji proti autovrakům. Doposud bylo možné odtáhnout vůz pouze pokud byl viditelně poničený. Díky nové legislativě bude možné odtáhnout i vozy, které nemají platnou STK a budou splňovat definici vraku. S identifikací autovraků pomáhali občané místním samosprávám již nyní a dá se očekávat, že po změně legislativy jejich zapojení ještě vzroste. Jen pomocí nejrozšířenějšího nástroje pro chytrou komunikaci samospráv – platformy Mobilní Rozhlas – jich bylo nahlášeno více než 500.

Občané spolupracují se samosprávami

V současné době využívá ekosystém Mobilní Rozhlas přes 550 českých obcí a je v něm zaregistrováno zhruba 300 tisíc občanů. Samotnou aplikaci, která má celorepublikovou platnost a je možné s ní nahlašovat problémy kdekoli v Česku, vlastní asi 80 tisíc lidí. Autovraky byly s její pomocí jedním z nejnahlašovanějších problémů, se kterými se místní samosprávy musí potýkat.

„Troufám si tvrdit, že pokud se někde objeví autovrak, obec o něm již dnes díky občanům vědí do několika dnů. Novou legislativu proto rozhodně vítáme – i z toho důvodu, že právě odstavená auta jsou jedním z nejpalčivějších a nejhůře řešitelných problémů měst i vesnic,“ uvádí Ondřej Švrček, zakladatel platformy Mobilní Rozhlas. „Ilustruje to i skutečnost, že jakmile se informace o novele dostala mezi veřejnost, zaznamenali jsme třetinový nárůst počtu nahlášených odstavených aut. Věřím, že se nám podaří města a obce autovraků co nejdříve zbavit.“

Jak nahlásit autovrak s aplikací Mobilní Rozhlas? 

Aplikaci je možné zdarma stáhnout na Google Play i App Store. Pro zaslání podnětu samosprávě nebo majiteli pozemku, na kterém se autovrak nachází, ho stačí vyfotit a zařadit do příslušné kategorie (autovraky). Aplikace pak podle GPS pozice sama dohledá katastr obce. Pozici autovraku je možné v mapě taktéž upravit ručně. Pokud dojde k jakékoliv aktualizaci v rámci podnětu, občan je pak pomocí emailu informován o tom, jak se stav jeho nahlášení vyvíjí. „S přihlédnutím k nové legislativě doporučujeme všem občanům, aby při případném focení věnovali pozornost SPZ, protože místní samosprávy či vlastníci komunikací snáze zjistí, komu vůz patří a zda má platnou STK,“ dodává Ondřej Švrček.

Více informací o nahlašování vraků pomocí Mobilního Rozhlasu se dozvíte v přiloženém videu:
https://www.youtube.com/watch?v=-MRsdMTFsNc

Češi tlačí obce do otevřené komunikace – Mobilní Rozhlas si loni pořídilo dalších 171 měst a obcí

Obyvatelé Česka se mnohem více zapojují do veřejného dění. Umožňují jim to přímo samosprávy, které stále častěji využívají nástroje takzvané chytré komunikace a participace. Dokládají to data za rok 2019 ekosystému Mobilní Rozhlas, lídra v oblasti chytré obecní komunikace. Zapojilo se do něj 171 nových měst a obcí, zaregistrovalo celkem 100 tisíc občanů a místní samosprávy jeho prostřednictvím rozeslaly třikrát více adresných zpráv než v roce 2018. Stále více se prosazují také participativní rozpočty, minireferenda nebo přes telefonní číslo ověřené ankety. Roste i počet podnětů, které obcím nahlašují samotní obyvatelé.

Do platformy Mobilní Rozhlas se v roce 2019 zapojilo celkem 171 nových měst a obcí všech velikostí. Mezi ně patří například Praha 7, Praha 15, Most, Moravská Ostrava, Přerov, Brno-Královo Pole nebo Litoměřice. Služba zároveň expandovala také na Slovensko, kde začala působit v Topoľčanech. Do celého ekosystému se zapojilo svým chytrým kontaktem 100 tisíc nových obyvatel, celkem jich je v systému zaregistrováno přes 300 tisíc a potenciální zásah celé služby činí v současnosti přes 2,3 milionů obyvatel.

V minulém roce bylo rozesláno zhruba o 250 % zpráv více než v roce 2018, dvě pětiny šly formou SMS, ostatní pomocí e-mailu či push notifikace. Několik tisíc zpráv bylo odesláno hlasovou zprávou, určenou hlavně slabozrakým nebo nevidomým. Nejčastěji obce rozesílaly pozvánky na kulturní akce (vysoká účast na jednotlivých akcí snižuje zátěž obecního rozpočtu), oznámení o přerušení dodávek energií a výsledky jednání zastupitelstev.

Mobilní Rozhlas však stále častěji pomáhá zachraňovat majetek a životy. Starostové s jeho pomocí varují seniory před takzvanými šmejdy, informují chataře a chalupáře o možném výskytu zlodějů a podezřelých osob v chatových osadách, systém také pomáhá velmi efektivně hledat ztracené osoby nebo zvířata.

„Díky chytré komunikaci mají starostové šanci komunikovat s každým občanem, kdykoli a kdekoli – ať je to dospívající školák, maminka na mateřské, člověk pracující mimo obec nebo slabozraký senior. Jedná se o nejekonomičtější a zároveň nejefektivnější kanál současnosti, který je vhodným doplňkem amplionů a společně s nimi dokáže pokrýt potřebu celé obce a jejich obyvatel,” vysvětluje Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu.

Sílu chytré komunikace obce totiž využívají také v rámci občanské participace. Kromě participativních rozpočtů, jejichž prostřednictvím obyvatelé v desítkách obcí sami vybírají prioritní investice samosprávy a navrhují vlastní projekty, to jsou také ankety a minireferenda. Jejich prostřednictvím hlasují například o názvech různých lokalit či o otevíracích dobách v místních institucích. V případě podnětů, které jednoduše pomocí mobilní aplikace posílají sami obyvatelé, jde nejčastěji o nahlašování skládek, autovraků a nepořádku, rozbitého stacionáře nebo poškození vozovek a chodníků. Více než polovina podnětů připadá právě na tyto typy hlášení. Zhruba 250 hlášení se týkalo zaběhnutých psů, které se díky zapojení občanů povedlo najít.

„Nástroje chytré komunikace v rukách schopných starostů, zastupitelů nebo tajemníků dokáží znovu nastartovat občanskou společnost, umožnit lidem podílet se na důležitém rozhodování a celkově zvyšovat kvalitu života v obci. V době, kdy dochází k vylidňování regionů, je to jeden z nejdůležitějších cílů každé samosprávy,“ uvádí Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu.

 

Zajímavý příklad z praxe:

 

Moderně komunikující město Chrast

Malé město Chrast, v čele se starostou Ing. Vojtěchem Krňanským, efektivně využívá chytré komunikace s občany skrze aplikaci Mobilní Rozhlas. Tato platforma v obci zafungovala ve chvíli, kdy do obce začali docházet „Šmejdi“ a nabízeli podomní prodej. V minulém roce se Mobilní Rozhlas perfektně osvědčil při hledání osmiletého chlapečka, který se nevrátil domů.

Starosta po zjištění, že se dítě ztratilo, ihned rozeslal informaci na Facebook a Mobilní Rozhlas.

Během jedné minuty rozeslal starosta SMS zprávu na více než 300 čísel pomocí této aplikace. Do deseti minut pana Krňanského oslovilo osm občanů a další tři zaslali zprávu s informací, že chlapce viděli. Devátý telefonát potvrdil, kde se dítě nachází. Celé pátrání po ztraceném dítěti tak trvalo jen necelých patnáct minut.

„Jsem rád, že lidé nejsou lhostejní a že se jich během tak krátké chvíle podařilo zburcovat tak velké množství. Zájem a pomoc byla neuvěřitelná a je skvělé, že moderní technologie umí takto pomáhat. Zároveň musím poděkovat našim hasičům, kteří mi do minuty volali, že jsou připraveni vyrazit chlapečka hledat,“ dodává Ing. Vojtěch Krňanský.