Jan Nápravník

Počasí v roce 2020: Stálé oteplování, nadprůměrné srážky i nebezpečný vítr

Náhlé změny a zároveň pokračující trendy. Takový byl rok 2020 z hlediska klimatických podmínek podle odborníků ze zemědělského startupu Agdata, lídra v oblasti digitalizace zemědělství. Farmáři se letos museli potýkat s přívalovými dešti, nárazovým větrem a rovněž s pokračujícím oteplováním vzduchu. Rekordní období sucha sice částečně skončilo, ale teplota vzduchu se konstantně zvyšuje. K přívalovým dešťům se letos stále více přidávaly silné poryvy větru, které na některých místech dosahovaly takřka stokilometrové rychlosti. 

Oproti minulým rokům se letos oteplilo o zhruba 1,5 stupňů Celsia oproti dlouhodobému průměru mezi lety 1961 až 2020. Rok 2020 je tak z hlediska průměrné teploty vzduchu na hranici první desítky nejteplejších let. „Na první pohled se zdá, že letošek byl chladný, ale zdání klame. Je to zejména proto, že předcházející dva roky byly extrémně horké a suché. Rok 2020 byl sice o něco chladnější než ty předcházející dva, ale vzduch se neustále otepluje, byť ne v takovém rozsahu,“ přibližuje Lukáš Musil, akreditovaný konzultant ministerstva zemědělství a zároveň obchodní ředitel Agdata. Tři čtvrtiny roku byly teplotně nadprůměrné, období mezi květnem až červencem bylo o 1 až 2 stupně pod dlouhodobým průměrem. Především díky dešťům.

„Pro letošní rok bylo charakteristické teplo a přívalové deště. Díky nim se podařilo zachránit přírodu od sucha, ale nese to s sebou jeden problém, se kterým se potýkat neumíme, a sice zadržování vody v krajině. Kvůli vypařování a rychlému odtoku se srážky dostanou pod povrch do zhruba 40 centimetrů, ale hlouběji často ne. I tak letošek vybočoval z řady let 2015 až 2019. Vyloženě deštivý přelom jara a léta přinesl v červnu v průměru více než 15 centimetrů srážek po celé zemi,“ uvádí Lukáš Musil.

Přívalové deště se podepsaly i na kvalitě úrody. Podzimní deště neprospěly sklizni, což vysvětluje Musil následovně: „Letošní úroda byla poněkud zvláštní. Sice se částečně zlevnily ceny tuzemských potravin, protože je tolik neohrožovalo sucho, ale farmáři museli vynaložit daleko více prostředků na ošetření plodin, neboť přípravky byly neustále smývány deštěm, a zároveň je sklizeň stála více sil. V období konce září a října vydatně pršelo a nebylo snadné se s těžkou technikou dostat do všech míst na poli. Proto například desetina brambor musela zůstat ladem. I přes veškeré úsilí farmářů a brigádníků nebylo zkrátka možné vše sklidit. Letošní sezona nám tak ukázala, že je zde stále prostor pro lepší agrotechnická či biotechnická opatření, která by pomohla lépe zadržet vodu v půdě. V dalších letech bude pro české zemědělství klíčové, aby se s tímto problémem co nejlépe vypořádalo.”

V letošním roce v Česku zatím napršelo 735 milimetrů srážek, což je nejvíce za posledních 10 let. Naposledy v roce 2010 napršelo o zhruba 120 mm více. Například ve srovnání s vyloženě suchým rokem 2018 napršelo o více než třetinu. Kvůli neustále se zvyšující průměrné teplotě se však stále více vody vypařuje a pro vládu je úkolem pro další roky, aby se tak nedělo. Zabránit by tomu částečně mělo lednové zastropování polností na maximálně 30 hektarů. Plochy rozdělené travními porosty nebo mezemi částečně zadržení vody v krajině pomůžou.

Jedním z málo diskutovaných fenoménů počasí letošního roku je vítr a jeho nárazy. Farmáři se letos museli potýkat se silnými poryvy spojenými často s krupobitím, které měly za následek tisíce pojistných událostí. Namátkou se dá zmínit orkán Sabine, který se zkraje roku prohnal Českem. Nárazy větru i v nížinách dosahovaly sta kilometrů v hodině. Opakovaně však náhlé poryvy překračovaly hranici 20 metrů za sekundu. Nad tuto hodnotu hovoříme o vichřicích.

„Největší poryv jsme zaznamenali při bouři Sabine u Chlumci u Dačic, kde vítr dosahoval rychlosti 95 kilometrů za hodinu. Nárazy větru mohou vadit především farmářům, kteří mají lesy. Rovněž se stává, že vítr může zničit střechy stodol nebo jiných budov, které nejsou zabezpečené. Tento trend se v příštích letech podle našich informací nezmění a přítomnost senzoriky bude pro farmáře zásadní. Díky ní budou mít ihned informaci o tom, že se blíží silný vítr, a budou se moci připravit. Orkány typu Sabine nebo vichřice typu Victoria nás čekají i příští rok. Zjednodušeně se dá říct, že rok 2020 nám částečně poodkryl počasí pro další desetiletí – tedy neustálé oteplování a náhlé výkyvy v úhrnu srážek či rychlosti větru,“ uzavírá Lukáš Musil.

Hyperlokální meteostanice samy pošlou komunální služby sypat konkrétní ulice. Agdata City zefektivní boj proti náledí

Výrazně snížit riziko úrazu a zredukovat počet autonehod vinou náledí či snížené viditelnosti. To je cíl startupu Agdata, respektive jeho služby pro města a obce Agdata City. Ta k monitoringu prachových částic připravila na zimu další novinky. Mezi ně patří i včasná komunikace s technickými službami a zefektivnění posypu či výjezdů sypacích vozů pomocí automaticky předaných dat z hyperlokalních obecních meteostanic či telematických čidel přímo na vozech.

Agdata City je prvním projektem svého typu v Česku, který díky budované hyperlokální sítí meteostanic – tedy velkého množství senzorů, které vyhodnocují podmínky přímo v místě svého osazení s přesností na desítky metrů – zvládne pokrýt konkrétní oblast v dané obci či městě.


„Naše meteostanice kromě senzorů prašnosti monitorují rovněž vlhkost a teplotu vzduchu, úhrn srážek nebo například sílu a směr větru. Samospráva si může sama určit, které lokality osadí senzory. Ty pak předají automaticky aktuální informace o klimatických podmínkách například technickým službám, které mohou včas zahájit posyp silnic či chodníku. Díky tomu by nemělo docházet k tomu, že důležité úseky komunikací nebudou protažené či posypané. Stejné informace mohou být v případě potřeby šířeny i mezi obyvatelstvo a občané budou mít zprávy o tom, kde je zrovna náledí a kde si mají dát pozor. V reálném čase a s přesností na čtvrť nebo dokonce ulici,“ vysvětluje Jiří Musil, zakladatel a výkonný ředitel Agdata City.

Více informací a méně vynaložených financí

Jednou z dalších výhod hyperlokálních sítí meteostanic jsou i nezanedbatelné úspory. Vzhledem k ojedinělému propojení meteorologické senzoriky systému Agdata City města dokáží chytře a efektivně využít své zdroje a směřovat je tam, kde jsou aktuálně potřebné. Podle propočtů tvůrců projektu by se mělo ve standardních situacích ušetřit až 70 % nákladů na zimní údržbu. A to i díky využití telematických senzorů z ekosystému Agdata City, které mohou hlídat trasy posypových vozů, vypočítat nejefektivnější cesty, a tím šetřit i spotřebu pohonných hmot.

Technické služby mohou také pružněji reagovat na nenadálé změny v počasí, neboť systém Agdata City sleduje aktuální hodnoty nepřetržitě a předává je řídicímu středisku dané samosprávy. Pokud se tedy přiblíží kritické hodnotě, může obec okamžitě přijmout potřebná opatření, jako je aktivace výstražných značek, zaslání varování řidičům nebo zajištění posypu, což rapidně sníží riziko například autonehod. Právě nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky je podle statistik Policie ČR 5. nejčastějším důvodem nehod v Česku.

Z Moravy a Slezska také do Čech

Projekt Agdata City byl v průběhu roku pilotně testován v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Starostové zapojených obcí si pochvalují především informace o kvalitě ovzduší, díky které například ředitelé mateřských škol vědí, kdy je vhodné vzít děti ven a kdy je lepší zůstat uvnitř. Balíček informací o venkovních podmínkách zase napomůže občanům, kteří by si například nedávali pozor a na namrzlém chodníku si přivodili nepříjemný úraz. Díky připravovanému propojení s platformou Mobilní Rozhlas budou mít české samosprávy šanci udělat další krok k modernějšímu informování obyvatelstva a lepším podmínkám pro žití v daném městě či obci. „Pilotní testování proběhlo nad očekávání dobře. I proto se chceme v příštím roce rozrůst více do Čech, kde například v horských oblastech mohou informace o hyperlokálních klimatických podmínkách značně pomoci,“ dodává Musil.

Pneumatiky potřebují celoroční péči, pouhé přezutí nestačí

Přelom března a dubna bývá obdobím, které mají řidiči spojené s výměnou pneumatik. Bohužel přezouvání bývá často jediným okamžikem, kdy se řidiči o své pneumatiky starají. Avšak správná péče a šetrná jízda může prodloužit životnost gum až na 100 tisíc kilometrů. V opačném případě mohou být na odpis na 30 tisících. Jak pečovat o pneumatiky poradí Jakub Erben, fleet manager P2P carsharingu HoppyGo.

 

1. Nepodceňujte skladování

 

Správné skladování je alfou a omegou životnosti gumy. Pneumatiky potřebují chladné, dobře větrané a suché prostředí. Proto rozhodně nedoporučuji skladování ve vlhkém sklepě, daleko lepší je garáž. Pneumatiky potřebují stálé prostředí bez výkyvů teplot a rozhodně nesmí být vystaveny slunečnímu záření. Vhodným skladováním můžete docílit prodloužení životnosti pneumatiky až o desítky tisíc kilometrů.

 

2. Dohlížejte na správný tlak v pneumatice

 

Pneumatiky fungují stále pouze tehdy, pokud jsou správně nahuštěné. Podhuštěné pneumatiky se rychle přehřívají a dochází k prudkému opotřebení. Naopak přehuštěné gumy hůře absorbují nárazy a kvůli snížené styčné ploše s vozovkou jsou hůře ovladatelné. Výrobcem doporučené přesné hodnoty najdete na karoserii vozidla (nejčastěji na dveřích řidiče, na vnitřní straně víčka od nádrže či na pojistkové skříňce), případně v příručce k vozu. Tlak byste měli kontrolovat aspoň jednou měsíčně.

 

3. Své pneumatiky pravidelně kontrolujte

 

Hloubka dezénu, tlak a pravidelnost sjíždění. Tyto tři základní parametry byste na svých pneumatikách měli kontrolovat. Běžně zhruba jednou měsíčně, pokud se chystáte na dovolenou, pak zkontrolujte pneumatiky vždy před odjezdem. Stejnou péči věnujte i rezervní pneumatice. Pokud v dezénu najdete například kamínky či drobné střepy, pak je ihned odstraňte. Díky této krátké rutině můžete docílit prodloužení životnosti pneumatik o tisíce kilometrů.

 

 4Měňte umístění kol

 

V pneuservisu samozřejmost, ale stále velké množství Čechů tento návyk nemá. Každá pneumatika se může sjíždět jinak, proto je důležité měnit jejich pozici, abychom v dlouhodobém horizontu docílili co nejrovnoměrnějšího sjetí. Pokud si necháváte kola měnit v servisu, tak rovnou zažádejte o srovnání geometrie. Seřízení geometrie trvá zhruba půl hodiny a vyjde na pár stovek. Svým pneumatikám tím jedině pomůžete.

 

5. Nepřekračujte hmotnostní a rychlostní limity

 

Do správné péče o životnost pneumatiky patří i šetrná jízda. Každá pneumatika má výrobcem daný rychlostní a hmotnostní limit, který by se dlouhodobě neměl překračovat. Například při maximálním rychlostním indexu 140 km/h rozhodně nedoporučuji jezdit například rychlostí 200 km/h. K deformaci kvůli přehřívání dochází zpravidla již po deseti minutách nadlimitní jízdy. Podobným problémem je přetěžování vozu. Zároveň se při jízdě vyhýbejte prudkým rozjezdům a brždění, protože míra opotřebení se nešetrným způsobem jízdy neustále zvyšuje.

 

 6. Myslete na to, že opotřebení pneumatiky má vliv na její vlastnosti

 

Stupeň opotřebení má velký vliv na to, jak se pneumatika chová na mokru či na suchu. Zatímco na suché vozovce se vlastnosti pneumatiky při opotřebování optimalizují, tak na mokré vozovce s opotřebením roste riziko aquaplanningu a na vlhké vozovce se zhoršuje přilnavost. Proto je nutné k podmínkám venku přistupovat vždy ostražitě a nespoléhat na to, že pneumatiky mají stále stejné vlastnosti. Mějte rovněž na paměti, že pneumatiky starší pěti let jsou náchylnější ke ztrátě svých vlastností.

 

Nezapomínejte na hloubku dezénu

 

Měření dezénu by mělo patřit ke standardní rutině, kterou provádíme alespoň jednou měsíčně. U zimních pneumatik minimální hloubka činí 4,0 mm, u letních 1,6 mm. A jak snadno poznat, zda pneumatika ještě vyhovuje zákonům? Stačí zkontrolovat drážky běhounu. Ty bývají vybaveny gumovými destičkami, které jsou rozmístěny ve středu pneumatiky. V momentě, kdy se drážka stane rovnoměrnou se zbytkem pneumatiky, jedná se o jasný signál, že je třeba ji vyměnit za novou. Jízda s nevyhovujícími pneumatikami je nejen nezákonná, ale především nebezpečná pro vás i vaše okolí.

 

 

HoppyGo je český P2P carsharing, do kterého je zapojeno necelých 70 tisíc uživatelů ze všech koutů České republiky. Ti si mohou vybrat ze zhruba 1800 vozů, které uživatelé sami nabízí. Chcete se do carsharingu také zapojit? Více informací se dozvíte na webu hoppygo.com.

 

hoppygo_erben

Online vzdělávání a webináře o digitálním farmaření. Zemědělci se připravují na nedostatek pracovních sil

Koronavirová epidemie nutí české zemědělce zapojovat stále více moderní technologie. Farmáři se vzdělávají pomocí online seminářů neboli webinářů, které jim zprostředkovává český agrotech startup Agdata, lídr v oblasti precizního zemědělství. Dochází tak k málo vídanému jevu, kdy konzervativní sektor zemědělství přechází formou online učení na nová řešení. Zemědělcům digitalizace v současné době pomáhá především s náhradou pracovních sil, kterých je v oboru stále nedostatek.

Stárnoucí populace zemědělců a nedostatek mladých. To nejsou optimální výchozí podmínky pro přechod do digitální éry a následování trendů v IoT. Avšak podle slov Jiřího Musila, CEO Agdata, je opak pravdou. „V minulém týdnu jsme spustili webináře pro naše stávající klienty i pro ostatní zemědělce, kteří se chtějí vzdělávat v oboru. Z počátku jsme mysleli, že budeme mít maximálně jednoho farmáře denně, ale velký zájem překonal naše očekávání a v současné době nabízíme celkem čtyři termíny denně, které jsou vždy obsazené a často probíhá v jeden čas několik paralelních webinářů. První dny po otevření registrací jsme registrovali několik desítek zájemců,“ vysvětluje Musil.

Online semináře slouží především k získání odborných znalostí a zdokonalení práce s telematikou nebo se věnují využití senzoriky na vlastní polnosti. Zemědělci si tak aktivně dohledávají informace a učí se, jak aplikovat moderní technologie a využívat je, aby jim nahradily chybějící pracovní sílu. S tím souvisí i aktuální nedostatek sezónních pracovníků především ze zahraničí. Vzhledem k současným nařízením vlády není možné, aby brigádníci přijeli a pomohli s výsadbou a sklizní prvních plodin, jako je cibule či kapusta. Proto farmáři vyhledávají všechny možné způsoby, jak co nejvíce úkonů zefektivnit, aby se mohli věnovat práci na poli.

Podle dat společnosti Agdata současná situace zasáhne zhruba 1000 velkých farem, kterým bude chybět až třetina sezónních pracovníků. Pokud se situace nezmění, tak v prvních letních měsících při sklizni lesních plodů či raných brambor budou chybět jednotky tisíců pracovníků, kteří by jinak pomáhali se sklizní. I proto český startup eviduje zvýšenou poptávku po výuce digitalizace jako takové.

Vzhledem k současné náročné situaci jsme se rozhodli, že naše semináře budou zdarma. Uvědomujeme si, že je nutné si v krizi vypomoci a chceme jít příkladem. V minulosti jsme pořádali živé semináře pro zemědělce, naposled v Jihlavě. Ale vzhledem k omezenému pohybu a nutnosti jednat hned jsme se rozhodli, že budeme farmáře vzdělávat online. Plánujeme webináře využívat i po zklidnění situace. Zatím máme pouze pozitivní ohlasy a jsme rádi, že se zemědělcům tato forma komunikace líbí,“ uzavírá Jiří Musil.

K webináři je možné se přihlásit na webu agdata.cz/webinar. Společnost Agdata v současné době operuje na více než 20 % české půdy a její nástroje využívá více než 1700 aktivních zemědělců, což je zhruba 10 % všech, které zemědělství živí nebo jej mají jako primární zdroj příjmů.

Carsharing HoppyGo a iniciativa #SKODAAUTOpomaha zajistí s organizací ADRA distribuci lékařských pomůcek, léků a potravin

Především senioři v Praze a dalších velkých městech řeší, jak se v současné situaci dostat k důležitým lékům, zdravotnickým pomůckám a potravinám. Na tyto potřeby reaguje carsharing HoppyGo společně s iniciativou #SKODAAUTOpomaha. Humanitární organizaci ADRA tyto společnosti poskytly již 17 vozidel, které slouží k distribuci potřebných prostředků seniorům. Další vozy se nyní distribuují do dalších organizací a měst, jmenovitě Brna, Olomouce nebo například Mnichova Hradiště. V dalších dnech by se měla tato iniciativa rozšířit i mezi dobrovolníky z řad uživatelů carsharingu HoppyGo, který se tak stává klíčovým partnerem pro distribuci aut charitativním organizacím.

Ve čtvrtek 19. března distribuovalo pomoc ve městech již 17 vozů, další desítky se předají v dalších dnech. V první fázi je k dispozici přes 100 vozů ze sítě ŠKODA AUTO, 11 vlastních vozů carsharingu HoppyGo, a díky spolupráci s mateřskou společností ŠKODA AUTO Digilab také flotila projektů Uniqway a pražské elektrické skútry BeRider. Zapůjčené vozy pomohou s distribucí důležitých léků seniorům, kteří jsou aktuálně nejohroženější skupinou obyvatel. Ve vozech jim dobrovolníci dovezou také hotové jídlo a potraviny. Ve spolupráci s humanitární organizací ADRA budou zapůjčenými vozy rozváženy také důležité zdravotnické pomůcky, jako jsou roušky či respirátory, které mezi lékaři a sociálními pracovníky stále chybí.

 

HoppyGo spolu se ŠKODA AUTO DigiLab pro tyto účely rovněž vybudovalo ozonovou čisticí stanici v pražských Holešovicích, kde budou všechna vozidla kompletně vyčištěna. Stanice má kapacitu 10 aut za hodinu a je tu speciální tým, který má k dispozici ozonové generátory, dezinfekční spreje a dezinfekční mýdlo. Personál speciální preventivní stanice během několika minut vyčistí vnitřní cirkulační obvod a kontaktní plochy i vozů zevnitř i kritických ploch zvenčí. Z této stanice, která může sloužit majitelům nabízejícím auto prostřednictvím carsharingu HoppyGo jako místo pro odevzdání vozu, budou vozy dále distribuovány humanitární organizaci ADRA.

 

„Abychom zaručili maximální bezpečí řidičů, zdravotnického personálu, ale i potřebných, rozhodli jsme se vybudovat speciální preventivní stanici. Po konzultaci s odborníky splňuje přísná kritéria pro maximální čistotu vozů a hygienickou nezávadnost převáženého příslušenství. V další fázi plánujeme i zapojení dobrovolníků z řad majitelů vozů naší platformy HoppyGo a komunikujeme s dalšími neziskovými organizacemi. Budeme rádi, když se do této iniciativy zapojí co nejvíce uživatelů, kteří budou ochotni zapůjčit dobrovolníkům vlastní vozy. V současné době evidujeme velké množství podnětů k tomu, jak by se mohli členové naší silné komunity zapojit,“ přibližuje Robin Švaříček, CEO P2P carsharingu HoppyGo.

 

„ŠKODA AUTO hledá nejrůznější způsoby jak pomáhat. Proto jsme se rychle zmobilizovali a dali k dispozici všechno co máme – fleety veškerých našich volných kapacit ŠKODA AUTO a dceřiných projektů. HoppyGo jako otevřená platforma k tomu skvěle funguje jako možnost veškeré zápůjčky plánovat a řídit. Věříme, že ADŘE v těchto náročných chvílích pomůžeme,“ komentuje Jarmila Plachá, Head of ŠKODA AUTO Digilab.

 

Další města stejně jako vozy budou v nejbližších dnech přibývat. Majitelé vozů zaregistrovaní v platformě se mohou v případě zájmu sami přihlásit, aby poskytli svůj vůz za symbolickou cenu. Mohou se však zapojit i majitelé vozů, kteří nejsou zaregistrovaní do platformy HoppyGo. Pokud svůj vůz nepotřebují, mohou kontaktovat HoppyGo na fleet@hoppygo.com a jejich vůz bude zapůjčen k dobročinným účelům.

 

hoppygo_zona hoppygo_stanoviste_auto hoppygo_adra_detail

Zemědělci bojují s dopady koronaviru. Pomoci jim může digitalizace

Zoufalý nedostatek pracovních sil v zemědělství ohrožuje letošní rostlinnou i živočišnou výrobu. Uzavření hranic kvůli epidemii koronaviru způsobilo mimo jiné i to, že brigádníci ze zahraničí nebudou moci českým farmářům pomoci s manuálními pracemi na polích či v lese. Omezený pohyb domácího obyvatelstva a strach z nakažení zákeřnou nemocí ochromil i tuzemské pracovníky, kteří často obsluhují složité stroje. Farmáři mají však pomoc právě v technologiích. Klíčem k minimalizování škod může být digitalizace vlastních polností.

Rostlinná výroba je v ohrožení již nyní. Absence pracovních sil může mít neblahé důsledky například při sklizni chřestu, která se blíží nebo při zakládání úrody zeleniny. Farmáři se rovněž potýkají s všudypřítomnou administrativou a proměnlivými klimatickými podmínkami. Živočišnou výrobu negativně ovlivnilo omezení tzv. prodejů ze dvora nebo zavření restaurací, které jsou častým odběratelem surovin z místních chovů a jatek. Pro zemědělce je tak klíčové najít vhodný systém, který by jim co nejvíce ulehčil práci a plánování, aby mohli vrhnout zbylé síly na samotnou práci v terénu.

Řešením může být digitalizace. Farmářům pomáhá při zaznamenávání polní práce, s intuitivním plánováním plodin, při sledování pohybu hospodářských zvířat nebo s hlídáním stavu skladů. To je jen několik úkonů, kterými digitalizovaná farma zvládne farmáři ulehčit práci. V současné době je již několik tisíc zemědělců, které chytré systémy využívají a stále další se přidávají, ačkoli stále chybí jednotná vládní politika, která by digitalizaci více prosazovala.

Mezi zemědělci cítíme sílící obavy. Narozdíl od průmyslových podniků však nemohou utlumit výrobu, zasít musí ve správný čas. Rovněž i oni jsou vzhledem k absenci pracovních sil nuceni improvizovat, aby vše zvládli. Obrací se na nás velké množství farmářů, kteří zjišťuji, jakými našimi produkty by mohli zefektivnit svoji práci a nahradit nedostatek lidi. Snažíme se jim vysvětlit, že je nejvyšší čas digitalizovat, aby si ulehčili práci v kanceláři a měli víc času na poli a po ruce měli co nejpřesnější data o klimatických podmínkách či o pojezdech mechaniky,“ uvádí Lukáš Musil, obchodní ředitel společnosti Agdata a zároveň akreditovaný konzultant ministerstva zemědělství.

České zemědělství má pro digitalizaci dobré podmínky. Celá země je pokryta kvalitním IoT signálem sítí a dodavatelé systémů mají mnohaleté know-how, které v rámci Evropské unie řadí Česko na úplnou špičku. Společnost Agdata v současné době operuje zhruba na 20 % české půdy a její nástroje využívá více než 1700 aktivních zemědělců, což je zhruba 10 % všech, kteří mají zemědělství jako svou obživu. „Doufáme, že se co nejvíce farmářům povede minimalizovat ztráty a letošní úroda nakonec dopadne navzdory katastrofickým scénářům dobře. Jsme připraveni jim co nejvíce pomoci,“ uzavírá Musil.

Mobilní Rozhlas se rozhodl pomoci samosprávám v informování o koronaviru, všechny české obce ho mohou pro krizovou komunikaci získat zdarma

Vyhlášení nouzového stavu, který je platný od 12. března po dobu 30 dnů je jedním z dalších ochranných kroků, které podnikla česká vláda v boji proti koronaviru. České obce však nyní kromě implementace vládních nařízení bojují také s informováním vlastních obyvatel. Platforma Mobilní Rozhlas se proto rozhodla, že licence na svůj systém chytré obecní komunikace nabídne všem samosprávám na českém území pro krizovou komunikaci zdarma. Obce díky tomu dostanou nejmodernější způsob, jak svým občanům předat rychle a efektivně všechny důležité zprávy a zamezit šíření fám a polopravd.

Že je o komunikaci směrem k občanům v současnosti zájem, dokazují ostatně data služby Mobilní Rozhlas, který v současnosti využívá asi desetina českých měst a obcí a který je největší platformou svého druhu v Česku.  Jen po uzavření škol stoupl počet zpráv o 7300 %. Po vyhlášení výjimečného stavu byly obcemi přes Mobilní Rozhlas okamžitě rozeslány informace na skoro čtvrt milionu kontaktů, a to jak v podobě SMS zpráv, tak informačních e-mailingů. Občané tak do svých mobilních zařízení dostávají přehledné strukturované informace včetně důležitých kontaktů a pokynů.

Pro zavedení Mobilního Rozhlasu zdarma je třeba zavolat na linku projektu +420 533 533 355 nebo napsat žádost na info@mobilnirozhlas.cz. Samotné zavedení je otázkou několika dnů, proškolení k obsluze probíhá pomocí elektronických manuálů. Mobilní Rozhlas zároveň obcím poskytne kompletní metodickou podporu pro registraci obyvatel včetně registračních letáků. Zdarma je základní licence, umožňující zápis a spravování komplexních kontaktů na občany a komunikaci pomocí SMS, e-mailů, push notifikací nebo hromadných hlasových hovorů například pro nevidomé nebo slabozraké. Telekomunikační poplatky za využití jednotlivých kanálů si obce budou hradit samy.

„Dobrá informovanost obyvatel je v současné době klíčová nejen pro zamezení šíření paniky, ale především pro zajištění prevence. Umožnit obcím zdarma využít naši platformu pro krizovou komunikaci jako je tato, považujeme za samozřejmost. Rozhodli jsme se proto nabídnout samosprávám možnost zapojit se zdarma do Mobilního Rozhlasu. Mohou tím své samosprávě a všem jejím obyvatelům, pro které je v současnosti obtížné vyhledávat relevantní informace, opravdu pomoci a získat silný doplňkový kanál k těm stávajícím, nařízeným zákonem. Ostatně právě starostové se dlouhodobě těší vysoké důvěře a neměli by se bát toho při informování obyvatel využít,“ uvádí Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu.

Mobilní Rozhlas dokáže ve zrychleném módu zapojit samosprávám také kompletní službu. V posledních dnech se do ekosystému chytré komunikace zapojila například Praha 3, která má více než 70 000 obyvatel. Za jediný den se do jejího Mobilního Rozhlasu připojilo více než 600 jejích obyvatel a další díky systematické kampani radnice stále přibývají.

„Na příkladu MČ Praha 3 je možné demonstrovat, že i městská část s desítkami tisíc obyvatel je možné zapojit do ekosystému v průběhu jednoho dne. Ani ostatní města a obce se nemusí obávat, že by na zapojení dlouho čekala, v současnosti dokážeme garantovat, že budou schopny registrovat první obyvatele v řádech dnů,“ zakončuje Švrček.

Mobilní Rozhlas v současné době využívá přes 600 obcí, mezi které patří například Praha 7, Praha 10, Moravská Ostrava, Znojmo, Přerov či Most. Do platformy je zapojeno přes 300 tisíc obyvatel, kteří dostávají informace pomocí výstražných SMS, emailů či push notifikací v rámci aplikace Zlepšeme Česko/Mobilní Rozhlas.

Samosprávy nepodléhají panice, občanům předávají praktické informace o koronaviru

Prázdné regály s trvanlivými potravinami a vyprodané roušky. Ale také panika a dezinformace. I toto jsou symboly reakcí na výskyt koronaviru v České republice. Starostové měst a obcí využívající platformu Mobilní Rozhlas, lídra v oblasti chytré obecní komunikace, však krotí vášně a podávají občanům praktické informace o tom, co mají dělat a jak nemoci předcházet. Právě představitelé místních samospráv jsou i díky dlouhodobě vysoké důvěře důležitými osobami, které proti nynější panice bojují.

Síla chytré obecní komunikace spočívá v tom, že zpráva se vždy doručí každému, kdo v dané lokalitě bydlí, přestože se v daný čas nenachází doma. Starostové mohou oznámení posílat pomocí SMS, e-mailu či formou push notifikace, která se zobrazí každému, kdo má staženou aplikaci Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko. Platformu Mobilní Rozhlas v současné době využívá přes 600 měst a obcí a zhruba 300 tisíc obyvatel. Starostové zapojených samospráv tak mají možnost informovat své občany o tom, jak postupovat, aby nedocházelo ke zbytečné panice a zároveň účinně a okamžitě zasáhnout proti případným dezinformacím.

Dobrým příkladem komunikace jsou sdělení města Lovosice nebo MČ Praha 7, která pomocí Mobilního Rozhlasu šíří informace o tom, jaké jsou projevy onemocnění a na koho se v případě podezření mají obyvatelé obrátit. Tyto informace vzhledem k nejrůznějším mediálním zkratkám mohou být pro občany klíčové. Podobný návod, jak v případě podezření na onemocnění postupovat, vydalo také jihočeské město Vimperk, které informuje občany o tom, jak se mají zachovat, pokud se vrátili například z Itálie a mají či nemají příznaky koronaviru a na koho se případně obrátit.

„Uvědomujeme si nutnost informovat obyvatele o tom, jak se mají v podobných situacích zachovat. Právě pro tyto účely byl Mobilní Rozhlas vytvořen a těší nás, že naši starostové nepodléhají panice, a naopak předávají praktické informace, což může napomoci klidnějšímu průběhu v případě krizové situace. Rád bych zdůraznil, že v žádném případě riziko celoplošné epidemie nepodceňujeme a jsme rádi, že samosprávy přistupují ke koronaviru s respektem, avšak střízlivě. V minulých dnech jsme zaznamenali desítky hlášení ze strany samospráv o tom, jak se mají lidé zachovat. Jsme rádi, že tento model komunikace funguje,“ uvádí Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu.

Právě starostové a obecní zastupitelstva jsou podle dat Českého statistického úřadu za rok 2019 nejdůvěryhodnějšími institucemi České republiky. V žebříčku se umístili na prvním místě starostové s důvěrou 68 % obyvatel a místní zastupitelstva na druhém místě s 66% důvěrou. Vzhledem k často nepřesným a chaotickým sdělením, kterým jsou Češi vystavováni zejména na sociálních sítích, je důležitá role právě těchto institucí, které mají na občany vliv a na které se mohou v této krizové situaci spolehnout a v případě problémů obrátit.

Obyvatelé mají podle starostů možnost v případě nouze kontaktovat krizová centra Ministerstva zdravotnictví či Státní zdravotnický ústav. Samosprávy na základě informací od státních institucí dávají svým obyvatelům užitečná doporučení, jak se vyhnout nakažení. Právě tyto informace mohou být neocenitelným pomocníkem, který občanům pomůže řešit celou situaci v klidu a s nadhledem.

„Pokud občané přesto potřebují další doplňující rady a informace, mohou se obrátit na stránky Státního zdravotnického ústavu či na jeho infolinku (724 810 106), která je v dispozici denně od 9 do 21 hodin,“ uzavírá Švrček.

 

mr_vimperk_hlaseni mr_lovosice_hlaseni mr_praha7_hlaseni

Může digitalizace zemědělství ochránit zemědělce od klimatických změn?

Naše příroda prochází změnami. Můžeme debatovat o tom, jaký vliv na to máme my lidé, ale musíme se smířit s tím, že určité obměny krajiny se zkrátka dějí. Neumíme sice změřit, jaké dopady budou mít klimatické proměny na půdu našich zemědělců, ale nějaké již pociťujeme, obzvlášť když si v obchodě připlácíme stále více za zeleninu či mléčné výrobky. Zemědělce z toho nemůžeme vinit. Oni pouze reagují na to, jak se mění jejich pole a co po nich požaduje česká i evropská legislativa. Ta je jedním z viníků současného stavu českého zemědělství. Zemědělci musí neustále vyhovovat novým vyhláškám a přirozeně pak nemají čas na svou práci. Souvisejícím problémem je i výrazný nedostatek lidí v oboru, takže se dostáváme do situace, kdy zemědělci musí plnit různé byrokratické požadavky, a poté jim už nezbývá čas na samotnou práci na poli. Důsledkem toho je fyzické i psychické přetížení. Jak z této bludné spirály ven?

Jedním z nástrojů, jak si ulehčit práci, je digitalizace zemědělství. Český zemědělec má mnoho možností, jak svá pole či louky modernizovat, aby měl s jejich správou a administrativou méně práce, ale bohužel je nevyužívá, a tak v evropském měřítku stále zaostává. V současné době se stát začíná o digitalizaci zajímat, a dokonce vznikají skvělé akademické projekty na České zemědělské univerzitě jako „Chytrá krajina“, ale je důležité, aby důsledně začali digitalizovat sami zemědělci a nebáli se novinek, které jim mohou značně ulehčit práci, šetřit peníze a hlavně čas.

České republice stále chybí souvislá vládní strategie, která by zemědělce dostatečně vzdělávala a zároveň je k využití digitálních technologií pobízela například formou dotační politiky. Aktuálně registrujeme důležitá regulatorní opatření na zadržování vody v krajině. Někdo může namítnout, že to je málo a vláda by měla dělat více, ale chápejme to spíše jako první krok ministerstva zemědělství a životního prostředí k tomu, že čeští zemědělci budou mít konečně ucelené a akceschopné vedení. Chytrá dotační politika by mohla změnit současnou situaci, kdy jsou zemědělci odkázáni na složité mechanismy EU, na které kapacitně sami nestačí a v lepším případě si musí najímat drahé externí agentury.

Přitom situace nevypadá tak špatně, jak by se mohlo zdát. Česká republika má ideální podmínky pro to, aby plně digitalizovala půdu určenou pro zemědělství a mohla by se stát digitálním premiantem v celé Evropské unii, což by tuzemským zemědělcům jistě pomohlo. A opravdu stačí jen málo. Přesvědčit zemědělce, aby moderním technologiím dali zelenou, a zároveň pokračovat v kontinuální politice státu, který by farmářům poskytnul dostatečný informační servis a pomohl jim vhodně zvolenou dotační politikou. Potřebné sondy či meteostanice jsou již dnes k dostání a samotná instalace není nijak zvlášť náročná.

 

P2P carsharing již v 70 ze 76 okresů v ČR. HoppyGo má vozidla ve více než 240 českých městech

Sdílená mobilita již není pouze doménou Prahy a dalších velkých měst. První český P2P carsharing HoppyGo nabízí automobily ve více než 240 českých obcích a městech a přibližně polovinu z více než 1800 vozů v databázi naleznou uživatelé právě mimo Prahu. Tento trend dokazuje, že se carsharing postupně stává nedílnou součástí života stále více Čechů, kteří v oblasti mobility či cestování hledají alternativní řešení.

Rostoucí zájem o P2P carsharing potvrzuje i meziroční nárůst počtu uživatelů platformy HoppyGo, který koncem loňského roku vzrostl o 57 procent na současných 69 tisíc aktivních uživatelů. Průměrná délka zápůjčky oproti předchozímu roku rovněž narostla – a to o 20 % na 3,6 dnů. Uživatelé v loňském roce najezdili v průměru za jednu zápůjčku o 35 % více než v roce 2018, k čemuž výrazně přispěla letní sezona, kde průměrný nájezd činil takřka 700 kilometrů. Úměrně k počtu nabízených vozů rostl i počet poptávek, který oproti předcházejícímu roku stoupl o 48 %.

Carsharing tak přestává být doménou „úniků” na letní víkendy z velkých měst a pro české motoristy se stává využívanou možností přepravy na cestách všeho druhu. Dokládá to i fakt, že vozy platformy HoppyGo lze nalézt již ve více než 240 českých městech a 70 okresech a ve všech krajích v ČR. Nejvíce registrovaných vozů se nachází v hlavním městě Praha a v okresu Brno-město. Do první pětky se dostaly ještě okresy Praha-západ, Ostrava-město a Olomouc. Mezi kraji dominovala Praha s více než 900 vozy v nabídce. Na dalších místech se umístil Jihomoravský kraj se zhruba 200 vozy, následován Středočeským krajem, ve kterém je k dispozici 180 vozů od registrovaných uživatelů.

V posledních měsících registrujeme velký počet uživatelů mimo velká města jako Praha či Brno. Zejména nás potěšily údaje z Olomouckého kraje, kde jsme zaznamenali více než 35% nárůst oproti minulému roku. K únoru letošního roku evidujeme uživatele již v 70 z celkových 76 okresů Česka, takže naším cílem do konce roku nemůže být nic jiného než obsazení zbývajících šesti. Jsme rádi, že se carsharing dostává ze škatulky velkoměstské záležitosti a ukazuje se, že sdílená mobilita je vhodná pro všechny občany bez ohledu na to, zda bydlí v malé obci či ve městě,“ uvádí Robin Švaříček, CEO P2P carsharingu HoppyGo.

První český peer-to-peer carsharing v současné době nabízí více než 1800 vozů, které si uživatelé mohou mezi sebou zapůjčit. Republikovou expanzi pozitivně ovlivnili také partneři platformy, kteří v regionech utilizují svůj vozový park ojetých automobilů k prodeji. Využívají tak své vozy, které by jinak stály na prodejnách. Právě šetrný přístup k nezvyšování počtu vozů je jednou z devíz, které sdílená mobilita motoristům nabízí. Další je také fakt, že díky stále hustější síti vozů v nabídce si uživatelé mohou zapůjčit volné auto poblíž svého bydliště a nemusí za výpůjčkou dojíždět do velkých sídel.

Uživatelé platformy HoppyGo díky jednoduché a přehledné aplikaci mohou svá auta jednoduše sdílet či si je v případě zájmu půjčit. Vzhledem k novému a výhodnějšímu pojištění od pojišťovna AXA je nyní carsharing dostupnější pro všechny, kteří mají zájem o sdílenou mobilitu.

 

TOP 20 okresů P2P carsharingu v ČR

 1. Hlavní město Praha*
 2. okres Brno-město
 3. okres Ostrava-město
 4. okres Praha-západ
 5. okres Olomouc
 6. okres Praha-východ
 7. okres Plzeň-město
 8. okres České Budějovice
 9. okres Hradec Králové
 10. okres Pardubice
 11. okres Karviná
 12. okres Liberec
 13. okres Bruntál
 14. okres Uherské Hradiště
 15. okres Kladno
 16. okres Frýdek-Místek
 17. okres Opava
 18. okres Mladá Boleslav
 19. okres Mělník
 20. okres Nymburk

*Praha de iure není okres

 

HoppyGo_kodiaq